Nawigacja

Kontakt

sp3chojnow@poczta.onet.pl tel. 768188543:
Sobota 29.08.2015
Ilość odwiedzin: 454626

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczynamy 1 września o godz. 9.00 na placu przy szkole.

Zapraszamy.

Kalendarz

Logowanie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Mapa

Witamy na naszych stronach

Wiadomości

 • Stypendium szkolne i wyprawka szkolna.

  19.08.2015

  W sekretariacie szkoły można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2015/2016. Przysługuje on uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej, tj. 456 zł. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. (wnioski składane sa w urzędzie miejskim po uzyskaniu pozytywnej decyzji od dyrektora szkoły).

 • Darmowe podręczniki - ulotka informacyjna.

  16.07.2015

  Ulotka informacyjna ministerstwa dotycząca darmowych podręczników:

  kliknij tutaj - ulotka

 • Wyprawka dla pierwszoklasisty.

  02.07.2015

  Dla rodziców pierwszaków, które rozpoczną naukę w szkole od września'2015 przygotowaliśmy małą ściągę z wykazem materiałów, w które trzeba wyposażyć najmłodszych uczniów  naszej szkoły.Proszę przyjąć ją tylko jako materiał pomocniczy.

  • 4 zeszyty w wąską linię (linie dwukolorowe)
  • 4 zeszyty w kratkę – 16 kartkowe
  • liczydło
  • nożyczki
  • klej w sztyfcie
  • ołówki
  • pióro
  • linijka
  • gumka
  • temperówka,
  • 2 bloki rysunkowe A4
  • 1 blok rysunkowy A3
  • blok techniczny z białymi kartkami
  • blok techniczny z kolorowymi kartkami
  • zeszyt papierów kolorowych
  • farby plakatowe, pędzle
  • plastelina
  • kredki ołówkowe
  • kredki – pastele olejne
  • teczka papierowa A4
  • obuwie zmienne i podpisany worek na obuwie
  • strój na basen, czepek, klapki

  Jak podawaliśmy wcześniej - podręczniki i zeszyty ćwiczeń dzieci otrzymają za darmo we wrześniu.

 • Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

  30.06.2015

  PROTOKÓŁ
  z przeprowadzonego naboru na stanowisko
  nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie
  z dnia 29 czerwca 2015 r.

   

  W dniu 9 czerwca 2015 r. zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowisko pracy zastała podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo informacja została przekazana do Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnowie.

 • Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego lub nagrody sportowej.

  30.06.2015

  Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Chojnowie można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego (za wysokie wyniki w nauce - średnia min. 5,8), artystycznego lub nagrody sportowej. Wnioski mogą składać m.in. rodzice uczniów - do dnia 10 lipca 2015 r.

 • Zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

  26.06.2015

  26 czerwca 2015 r. w sali chojnowskiego Domu Kultury odbyła się część oficjalna zakończenia roku szkolnego 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Wręczano tam nagrody dla najlepszych uczniów, składano podziękowania.

  Wręczono nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki dla tych, którzy osiągnęli najwyższe średnie w klasach IV-VI. Laureatami zostali: Marcelina Wiśniewska, Natalia Moskwa, Krystian Jastrzębski.

  Rada Rodziców przyznała także nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz brali czynny udział w życiu szkoły. Wyróżniono: Natalię Bałuch, Grzegorza Bojczuka, Orianę Kulpińską, Kacpra Rogowskiego i Gabrielę Spes.

 • Słodki prezent dla klasy Ic.

  25.06.2015

  Dzieci z klasy Ic otrzymały dzisiaj słodki prezent. Mama Mileny - p. Małgorzata Zdanek przyniosła dla nich własnoręcznie zrobiony tort na rozpoczynające się wakacje. Wychowawczyni i każdy z pierwszaków otrzymał smakowity kawałek.

  Zdjęcia w galerii zdjęć.

 • Ważne - legitymacje szkolne.

  24.06.2015

  Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 29 grudnia 2014 r, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 • Darmowe podręczniki.

  24.06.2015

  Uczniowie klas I, II i IV podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymują za darmo w ramach dotacji celowej. Podręczniki wypożyczane są im na rok szkolny z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność.

  Książki i ćwiczenia do religii nie są objęte tą dotacją.

 • Ważne – dla rodziców dzieci z przyszłych klas III.

  24.06.2015

  W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”  przypominam, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej.

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub specjalnego, dotyczy również uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
  ul. T. Kościuszki 30
  59-225 Chojnów
 • 76 81 88 543

Galeria zdjęć