• Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym RPDS.10.02.01-02-0006/21

    • Szkoła Podstawowa nr3

      

     Rodzaj wsparcia

     Data realizacji wsparcia    

     Godziny w których  wsparcie jest realizowane (dzień tygodnia, czas, sala lek./

     Nauczyciel prowadzący zajęcia.

      

     Dokładny adres realizacji wsparcia

     Zad. 1 Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających i kół zainteresowań

      

     Zaj. rozw.

     z biologii gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6 h

      

     Izabela Hibner – Majewska

     Piątek  13.30 – 14.15

     s. 13

      

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

     ul. Reymonta 1

      

     przeważnie są to 3 pierwsze dni w miesiącu (np 3 pierwsze środy, czy 3 pierwsze poniedziałki)

      

      

     Zaj. rozw.

     z biologii gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Izabela Hibner – Majewska

     czwartek 14.15 – 15.00

     s. 13

     Zaj. rozw.

      z chemii gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Joanna Godecka

     Czwartek 7.15-8.00

     s. 11

     Zaj. rozw.

     z chemii gr2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Joanna Godecka

     piątek 7.15-8.00

     s.11

     Zaj. rozw.

     z fizyki gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Agnieszka Bielecka

     poniedziałek 14.15 – 15.00

     s.10

     Zaj. rozw.

     z fizyki gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Agnieszka Bielecka

     czwartek 14.15 – 15.00

     s.10

     Zaj. rozw.

     z matem. gr1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Ireneusz Więcław

     środa 7.15 – 8.00

     s.2

     Zaj. rozw.

     z matem. gr2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Dorota Sienkiewicz

     poniedziałek 14.25 – 15.10

     s.11

     Zaj. rozw.

     z matem. gr3

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Dorota Sienkiewicz

     piątek 8.00-8.45

     s. 11

     Zaj. rozw. uz

     z przyr gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Anna Iwanicka

     Poniedziałek 12.40 – 13.25

     s. 19

     Zaj. rozw. uz

     z j.ang gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Justyna Piróg

     poniedziałek 13.40 – 14.25

     s.17

     Zaj. rozw. uz

     z j.ang gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Eliza Ginda-Polańska

     czwartek 11.40-12.25

     s. 22

     Zaj. rozw. uz

     z j.ang gr.3

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Mariola Jakusik

     wtorek 8.00-8.45

     s.18

     Zaj. rozw. uz

     z j.niem gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Katarzyna Adamska

     środa 7.15-8.00

     s. 14

     Zaj. rozw. uz

     z j.niem gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Marta Lewicka – Kościk

     Wtorek 13.30-14.15

     s. 24

     Zaj. rozw. komp. uniwer.gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Tomasz Susmęd

     Wtorek 14.15 – 15.00

     s. 27

     Zaj. rozw. komp. uniwer.gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Tomasz Susmęd

     Poniedziałek 14.15-15.00

     s. 27

     Zaj. rozw. komp. uniwer.gr.3

     /8 ucz./

     /fotog.film/

     2022-24h

     2023-6h

     Ireneusz Więcław

     Czwartek 7.15-8.00 – 15.20

     s. 9

     Koło robotyki

     gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Bernarda Borkowska

     środa 14.15-15.00

     s. 9

     Koło robotyki

     gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Dariusz Wołoszyn

     piątek 12.40-13.25

     s. 8

     Koło kult. ucznia

     gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Ewa Wołoszyn

     wtorek 14.20 – 15.05

     s. 6

     Zad. 2 Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących

     Zaj. wyr.

     z matem. gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Agnieszka Bielecka

     czwartek 13.30 – 14.15

     s. 10

     Zaj. wyr.

     z matem. gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Ireneusz Więcław

     wtorek 14.25 – 15.10

     s. 2

     Zaj. wyr.

     z matem. gr.3

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Ireneusz Więcław

     środa 14.25 – 15.10

     s. 2

     Zaj. wyr.

     z matem. gr.4

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Dorota Sienkiewicz

     Środa 14.25 – 15.10

     s. 11

     Zaj. wyr.

     z matem. gr.5

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Dorota Sienkiewicz

     wtorek 13.40 – 14.25

     s. 11

     Zaj. wyr.

     z matem. gr.6

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Katarzyna Jędraszczyk

     Poniedziałek 13.30-14.15

     s.26

     Zaj. wyr.

     z matem. gr.7

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Katarzyna Jędraszczyk

     czwartek 13.30-14.15

     s.26

     Zaj. wyr.

     z inform. gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Dariusz Wołoszyn

     piątek 13.30-14.15

     s. 8

     Zaj.wyr.
     z inform. gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Dariusz Wołoszyn

     środa 13.30-14.15

     s. 8

     Zaj. wyr.

     z inform. gr.3

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Bernarda Borkowska

     Piątek 8.00-8.45

     s. 11

     Zaj. wyr. z

     j. ang. gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Justyna Piróg

     wtorek 8.00 – 8.45

     s. 14

     Zaj. wyr. z

     j. ang. gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Eliza Ginda-Polańska

     Czwartek 13.30 – 14.15

     s. 27

     Zaj. wyr. z

     j. ang. gr.3

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Mariola Jakusik

     poniedziałek 8.00-8.45

     s. 18

     Zaj. wyr. z

     j. niem. gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Katarzyna Adamska

     poniedziałek 8.00-8.45

     s. 14

     Zaj. wyr. z

     j. niem. gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Marta Lewicka – Kościk

     Wtorek 14.20 – 15.05

     s. 24

     Zaj. wyr. z

     fizyki gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Agnieszka Bielecka

     Wtorek 14.15 – 15.00

     s. 10

     Zaj. wyr.

     z e.wczes. gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Joanna Godecka

     poniedziałek 13.20-14.05

     s. 22

     Zaj. wyr.

     z e.wczes. gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Patrycja Wiśniewska

     wtorek 12.40 – 13.25

     s. 25

     Zaj. wyr.

     z e.wczes. gr.3

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Katarzyna Jędraszczyk

     Poniedziałek 11.40-12.25

     s. 26

     Zaj. wyr.

     z e.wczes. gr.4

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Maria Kawerska

     Środa 12.40 – 13.25

     s. 20

     Zaj. wyr.

     z e.wczes. gr.5

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Małgorzata Uroda

     Poniedziałek 11.40-12.25

     s. 23

     Zaj. wyr.

     z e.wczes. gr.6

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Anna Iwanicka

     Poniedziałek 11.45 – 12.30

     s. 19

     Zaj. z j. pol. dla obcokraj. gr1

     /4 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Ewa Wołoszyn

     czwartek 14.20 – 15.05

     s. 6

     Zad. Realizacja dodatkowych zajęć w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz wyjazdów edukacyjnych

     Zaj. podnoszące komp.społ. gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Bożena Zawadzka

     Poniedziałek 8.00-8.45

     s. 27

     Zaj. podnoszące komp.społ. gr2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Helena Malak-Fotiadis

     piątek 8.00-8.45

     s. 25

     Warsztaty psych. gr.1

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Kinga Wiśniewska

     czwartek 11.40-12.25

     s. 2

     Warsztaty psych. gr.2

     /8 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Kinga Wiśniewska

     Zwartek12.25-13.20

     s. 2

     Zaj. logop.

     gr.1

     / 4 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Patrycja Wiśniewska

     Poniedziałek 13.30-14.15

     s.25

     Zaj. logop.

     gr.2

     / 4 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Patrycja Wiśniewska

     środa 12.40 – 13.25

     s.25

     Zaj. logop.

     gr.3

     / 4 ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Patrycja Wiśniewska

     środa 13.20 – 14.15

     s.25

     Zaj. rew – wych.

     gr.1

     / 1 ucz./

     2022-48h

     2023-12h

      

     Magdalena Korenik

     Poniedziałek 16.00 – 17.00

     Wtorek 16.00 – 17.00

     W domu ucznia

     Zaj. rew – wych.

     gr.2

     / 1 ucz./

     2022-48h

     2023-12h

      

     Magdalena Korenik

     Środa 16.00 – 17.00

     Czwartek 16.00 – 17.00

     W domu ucznia

     Zaj. rew – wych.

     gr.3

     / 1 ucz./

     2022-48h

     2023-12h

      

     Magdalena Olszewska

     Wtorek 17.00 – 18.00

     piątek 17.00 – 18.00

     W domu ucznia

     Zaj. rew – wych.

     gr.4

     / 1 ucz./

     2022-48h

     2023-12h

      

     Magdalena Olszewska

     środa 17.15 – 18.15

     czwartek 17.15 – 18.15

     W domu ucznia

     Gimn. korekc.

     gr.1

     / 5  ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Andrzej Tracz

     czwartek 14.30 – 15.30

     Basen miejski

     Gimn. korekc.

     g.r2

     / 5  ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Mariusz Nawrocki

     czwartek 13.30-14.15

     sala gimn.

     Gimn. korekc.

     gr.3

     / 5  ucz./

     2022-24h

     2023-6h

      

     Bartosz Gębala

     Piątek 15.00-15.45

     sala gimn.