• Kolejny sukces Franka.

     • W rozegranym w ostatnich dniach w Warszawie Pucharze Polski P2 Kadetów w Taekwondo Olimpijskim uczeń naszej szkoły Franciszek Olszewski po 4 walkach zajął 2 miejsce i zdobył srebrny medal.

      Gratulacje dla wicemistrza oraz życzenia kolejnych sukcesów sportowych

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Profilaktyka uzależnień dla klas ósmych!

     • W dniach od 29 listopada do 1 grudnia bieżącego roku uczniowie klasy 8a, 8b i 8c uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez terapeutę z legnickiego Monaru.

       Celem zajęć profilaktycznych była:

       - profilaktyka uzależnień

       - promocja zdrowego stylu życia

       - dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających 

       - wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń

       - uczenia zachowań asertywnych

       - uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami

       - pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia

       - przeciwdziałanie agresji

        Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi w formie:

        - wykładu

        - burzy mózgu

        - psychodramy

        - debaty

        - dyskusji na forum grupy

      Głównym spodziewanym efektem przeprowadzonych zajęć jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia się młodzieży od substancji psychoaktywnych tj. tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

                                                                                                                  Pedagog szkolny:

                                                                                            Bożena Zawadzka i Helena Malak- Fotiadis

     • Mistrz narciarski.

     • Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych, nie tylko sportach walki.

      Ostatnio nasz uczeń klasy 3b Antoni Janeczko przywiózł z austriackiego Stubai puchar za zajęcie 3 miejsca w slalomie gigancie. Rośnie więc również pokolenie mistrzów narciarskich.

      Gratulacje dla Antka i życzenia kolejnych sukcesów sportowych.

     • Szkoła do hymnu.

     • W ramach akcji #SzkołaDoHymnu uczniowie wraz z nauczycielami 10 listopada o godz. 11.11 wspólnie odśpiewali hymn Polski.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wycieczka do Książa.

     • Uczniowie klas 7a i 7b oraz niektórzy z 7d ze swoimi wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do Książa.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Słowa Ojczyzny pełne.

     • W ramach Tygodnia Patriotyzmu, który organizuje Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie również nasza szkoła przyłączyła się do czytania tekstów patriotycznych „Słowa Ojczyzny pełne”.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Śniadanie daje moc.

     • Po raz kolejny uczniowie klas mlodszych ze swoimi wychowawczyniami oraz pedagogami wzięli udział w akcji "Śniadanie daje moc".

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • zDolny Ślązak.

     • Jest nam niezmiernie miło poinformować, że spośród biorących udział w eliminacjach szkolnych konkursów „zDolny Ślązak” do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Martyna Czajka z chemii, Julia Gąsior z chemii, Wiktor Gnas z języka angielskiego, Natalia Kuczerka z języka angielskiego, Magda Mroczko z języka angielskiego, Hanna Stawecka z języka angielskiego, Majka Szymczak z języka angielskiego i Milena Zdanek z chemii. Gratulacje i trzymamy kciuki na dalszych etapach konkursu.

     • Wspieramy schroniska dla zwierząt.

     • Od kilku lat nasza szkoła z okazji przypadającego w październiku Dnia Kundelka, organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt. W tym roku również przystąpiliśmy do współpracy z firmą Sonac z Osetnicy. Każdy uczeń, który przyniósł pokarm dla psa lub kota otrzymywał drobny upominek. Dzieci chętnie przynosiły karmę suchą, puszki a nawet kocyki dla podopiecznych schronisk. Zebraliśmy 235 kilogramów karmy i 10 kocyków. Firma Sonac przekaże żywność do schroniska dla zwierząt. W akcję szczególnie zaangażowała się klasa II a i II b.

      Magdalena Książek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Akcja kasztan.

     • Na początku października spacer pierwszaków do parku zainspirował całą społeczność szkolną do zbierania kasztanów. Samorząd uczniowski ogłosił konkurs. Na klasę, która nazbiera najwięcej kasztanów czekała nagroda niespodzianka. Akcja trwała cały miesiąc. Dzieci przynosiły kasztany do swoich sal lekcyjnych.

      Na zakończenie wszystko zostało zważone, spisane i odebrane przez firmę Cineta z Chojnowa. Zebrane kasztany będą przetworzone na maści i kosmetyki. Akcja przyniosła szkole ponad 600 zł zysku. Najwięcej (120 kg) kasztanów zebrała klasa III b.

      Magdalena Książek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

     • Platforma Specjalistyczno-Doradcza https://pwpp.uksw.edu.pl/ 

      w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli MEiN, prężnie się rozwija i aktualnie w ofercie proponuje następujące obszary wsparcia. 

      • prowadzenie bezpłatnego doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów m.in. w następujących obszarach:
       • wsparcie emocjonalne i informacyjne w bieżących trudnych sytuacjach dzieci, młodzieży i dorosłych
       • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
       • praca z zespołem klasowym,
       • przezwyciężanie trudności w komunikacji i w relacjach,
       • przewlekły stres,
       • wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
       • i inne
      • Prowadzenie bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli, rodziców i specjalistów – trenerzy mają wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli). Szkolenia są online, ale prowadzone metodą warsztatową w kontakcie. Aktualnie w ofercie jest łącznie kilkadziesiąt szkoleń z następujących obszarów:
       • Budowania wspierających relacji z uczniem
       • Wzmacnianie odporności psychicznej
       • Wykorzystania relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy wychowawczej
       • Komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy,
       • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
       • Radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, wstyd, poczucie winy,
       • Kompetencje głębokie w pracy nauczyciela
       • Pomoc uczniom z krótkowzrocznością

      Wkrótce oferta platformy poszerzy się o następujące obszary:

      • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
      • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
      • Rozwijanie warsztatu metodycznego nauczycieli i wychowawców
      • Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych
      • Edukacja domowa
      • i inne

       Wszystkie szkolenia i konsultacje w ramach poradnictwa są online i bezpłatne. W każdym tygodniu poszerzana jest oferta szkoleń i dostępnych specjalistów.

       Na czacie minimum 8 godzin dziennie jest dyżur osób służących informacją na temat programu i platformy (w tym wspieranie w procedurze logowania, zapisu na szkolenia oraz nawigacji po stronie).

       

      Link do Platformy:

      https://pwpp.uksw.edu.pl/

       

      Kalendarium szkoleń:

      https://pwpp.uksw.edu.pl/nauczyciele/metody-pracy-z-emocjami/?event_rdate=20211105163000,20211105183000#

       

      Zachęcamy do korzystania z oferty oraz przekazanie informacji o platformie nauczycielom, uczniom i rodzicom.

       

      Z poważaniem,

       

      Barbara Rybicka

      Koordynator Programu wsparcia 

      psychologiczno-pedagogicznego 

      dla uczniów i nauczycieli MEiN

       

      Tel. 609 969 222

     • PODZIĘKOWANIA

     • Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom, byłym uczniom i osobom niezwiązanym ze szkołą za głosy oddane na „Pracownię przedmiotową Interatkin” w głosowaniu na budżet obywatelski 2021.

      Dzięki pomysłodawcom tego projektu: p. Andrzejowi Traczowi i p. Dariuszowi Wołoszynowi oraz Państwa głosom uczniowie otrzymają nowoczesną pracownię, która będzie wykorzystywana przez uczniów podczas zajęć chemii, fizyki, biologii czy geografii. Przewidujemy, że w ciągu tygodnia będzie ona użytkowana przez ok. 600 uczniów przez cały rok szkolny. Nowoczesna pracownia będzie również udostępniana w miarę potrzeb innym podmiotom, które zechcą przeprowadzać tam zajęcia.

      W najbliższym czasie zostanie ona rozbudowana o dodatkowe elementy (m. in. większą liczbę okularów w wirtualnym laboratorium wieloprzedmiotowym ClassVR), o które szkoła stara się w ramach ogłoszonego programu „Laboratoria przyszłości”. Środki z tego programu pozwolą rozbudować nie tylko tą pracownię, ale doposażyć szkołę w wiele dodatkowych sprzętów i pomocy. Przewidywane środki w ramach tego programu to prawie 140 tys. zł.

      To nie są jedyne zabiegi szkoły o pozyskanie dodatkowych pieniędzy na nowoczesne warunki nauki dla naszych uczniów. Szkoła z zieloną tablicą, kredą i suchymi wykładami to przeszłość, choć obecnie pewnie wiele osób tak ją sobie jeszcze wyobraża. Nowoczesna szkoła to obecnie oprócz wykształconej kadry nauczycielskiej również szybko zmieniające się nowoczesne środki dydaktyczne, które uatrakcyjniają i wspomagają naukę, dzięki którym uczniowie mogą wręcz namacalnie dotknąć wiedzy o otaczającym ich świecie.

      Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła stara się o pozyskanie komputerowych programów wspomagających oraz pomocy o łącznej wartości ponad 43 tys. zł (w tym ok 8 tys. zł środków organu prowadzącego). Środki te będą uruchomione w przyszłym roku kalendarzowym po akceptacji wniosków w naborze ogłoszonym przez MENiS.

      Szkoła napisała projekt o środki w ramach RPO WD w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w maju 2021 r. konkursie. Wyniki naboru będą znane w grudniu 2021 - styczniu 2022. Na dodatkowe zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne dla wszystkich uczniów chcemy pozyskać ok 440 tys. zł. Fundusze te będą rozdzielone na dwie chojnowskie szkoły podstawowe.

      Otrzymaliśmy również dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł (w tym 3 tys. zł wkładu własnego organu prowadzącego) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczonych na unowocześnienie wyposażenia oraz zakup nowych pozycji czytelniczych dla szkolnej biblioteki .

      O dodatkowe fundusze stara się również Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki, które oprócz odpisu w ramach 1% podatku pozyskuje fundusze z możliwych dostępnych źródeł oraz angażuje rodziców w pozyskiwanie tych środków.

      Duży wkład w pozyskiwanie funduszy ma również Rada Rodziców działająca w szkole, która organizuje wiele przedsięwzięć w celu pozyskiwania środków  finansowych.

      Dzięki tym wszystkim działaniom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie będą mogli kształcić się w warunkach odpowiadających wyzwaniom XXI wieku.

      Mariusz Szklarz