• Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki

    • 1 grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie spotkało się 22 pracowników i sympatyków tej placówki. Zebrani postanowili utworzyć Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki w Chojnowie. Na zebraniu założycielskim wybrano zarząd stowarzyszenia. Prezesem został pan Adam Bielecki, ojciec jednej z uczennic.
     Sformułowano następujące cele stowarzyszenia:
     1.    Prowadzenie działalności edukacyjnej, szczególnie wśród młodzieży i dzieci.
     2.    Inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych istotnych dla społeczeństwa lokalnego w szczególności w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
     3.    Udział w akcjach o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i dobroczynnym szczególnie z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
     4.    Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia.
     5.    Wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji miasta i gminy Chojnów, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych oraz folklorystyczno-kulturowych.
     6.    Wspomaganie organizacyjno-rzeczowe działalności Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie.
     7.    Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
     8.    Promocja zdrowego i higienicznego stylu życia oraz rozwijanie kultury i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
     9.    Wspieranie działań kształtujących właściwą postawę wobec odmienności religijnej i etnicznej.
     10.    Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę trudnej sytuacji materialnej uczniów.

     19 stycznia 2009r. w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu pod pozycją 1 dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń. 25 lutego br. w Urzędzie Skarbowym w Legnicy nadano numer identyfikacji podatkowej. Od tej chwili istnienie Stowarzyszenia Przyjaciół Trójki stało się faktem.
     Lista członków stowarzyszenia jest otwarta. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie sercu są losy naszej szkoły!

     Sekretarz Stowarzyszenia
     Mirosława Spes
      

      

     Przekaż swój 1% podatku.

     Czy wiesz, że możesz przekazać 1% należnego podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego i tym sposobem pomóc uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie?
     Przekaż proszę 1% na:
     Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki w Chojnowie
     nr KRS: 0000321822
     nr konta: 76 1090 2675 0000 0001 1126 0410

     Pamiętaj, że 1% podatku nic Cię nie kosztuje, a komuś możesz pomóc.
     Pamiętaj o tym składając swoje zeznanie roczne, czyli popularnego PIT'a!. Wystarczy wpisać pełną nazwę organizacji pożytku publicznego i nr KRS w rozliczeniu podatkowym (PIT) za rok 2009.
     Nie zapomnij poinformować o tym również rodziny i znajomych.

     Dziękujemy!

      

      

     Osoby chętne do zapisania się do stowarzyszenia proszone są o zgłaszanie się w sekretariacie szkoły.