• „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”

    • Harmonogram udzielanego wsparcia. Projekt RPDS.10.02.01-02-0044/18-00

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     E. Ginda

     Czwartek 13.35 – 14.20 s.30

     II

     M. Jakusik

     Poniedziałek 13.35 – 14.20 s.5 BG

     III

     J. Piróg

     Środa 8.00 – 8.45 s.10 BG

      

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemieckiego

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     M. Lewicka -  Kościk

     Piątek 13.35 – 14.20 s.30

     II

     K. Adamska

     Wtorek 13.35 – 14.20 s.31

      

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia  ekologiczno – przyrodnicze

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     J. Godecka

     Czwartek 13.35 – 14.20 s.39

     II

     I. Hibner - Majewska

     Wtorek 13.35 – 14.20 s.27

      

     Zajęcia rozwijające  - matematyka

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     A. Łosińska/D. Sienkiewicz

     Piątek 13.35 - 14.20 s. 9 BG

     II

     A. Bielecka

     Poniedziałek 15.15 – 16.00 s.28

     III

     I.  Więcław

     Czwartek 14.30 – 15.15  s.28

      

     Zajęcia plastyczno – muzyczno – ruchowe

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     T. Susmęd

     Poniedziałek 14.30 – 15.15  s.39

     II

     T. Susmęd

     Środa 14.30 – 15.15  s.39

     III

     M. Kawerska

     Piątek 11.45 – 12.30 s.40

      

     Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     P. Olejnik/ D. Sienkiewicz

     Wtorek 13.35 – 14.20 s. 38

     II

     K. Jędraszczyk

     Czwartek 12.40 - 13.25 s.37

     III

     K. Jędraszczyk

     Środa 13.35 – 14.20 s.37

     IV

     I.  Więcław

     Poniedziałek 14.30 – 15.15  s.27

     V

     A. Bielecka

     Poniedziałek 14.30 – 15.15  s.28

     VI

     A. Łosińska/ D. Sienkiewicz

     Wtorek 14.30 – 15.15 s. 9 BG

      

     Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyczno – przyrodnicze (I – III)

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     P. Olejnik

     Środa 11.45 – 12.30 s.38

     II

     B. Kruk

     Wtorek 12.40 - 13.25 s.36

     III

     M. Kawerska

     Poniedziałek 12.40 - 13.25 s.40

      

     Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z informatyki

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     J. Godecka

     Poniedziałek 12.40 - 13.25 s.35

     II

     K. Jędraszczyk

     Wtorek 13.35 – 14.20 s.35

     III

     P. Olejnik/Sienkiewicz

     Piątek 13.35 – 14.20 s.35

     IV

     A. Bielecka

     Środa 14.30 – 15.15  s.7 BG

     V

     I.  Więcław

     Piątek 14.30 – 15.15 s. 35

      

     Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     E. Ginda

     Poniedziałek 12.40 - 13.25 s. 40

     II

     M. Jakusik

     Czwartek 13.35 – 14.20 s. 19

     III

     J. Piróg

     Poniedziałek 14.30 – 15.15  s.30

      

     Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     M. Lewicka -  Kościk

     Piątek 8.55 – 9.40 s. 20

     II

     K. Adamska

     Poniedziałek 13.35 – 14.20 s.

      

     Zajęcia z informatyki dla zainteresowanych

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     B. Borkowska

     Czwartek 8.00 – 8.45 s. 35

     II

     B. Borkowska

     Czwartek  14.30 – 15.15  s.35

     III

     D. Wołoszyn

     Środa 14.30 – 15.15  s.35

     IV

     D. Wołoszyn

     Piątek 14.30 – 15.15  s.35

     V

     I. Więcław

     Wtorek 15.15 – 16.00 s.35

      

     Podnoszenie kompetencji społecznych

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     H. Malak - Fotiadis

     Poniedziałek 11.45 – 12.30  /g. pedagog/

     II

     H. Malak - Fotiadis

     Wtorek 11.45 – 12.30 /g. pedagog/

     III

     B. Zawadzka

     Poniedziałek 13.35 – 14.20 s. 20 BG

     IV

     B. Zawadzka

     Czwartek 15.15 – 16.00 s.20 BG

      

     Warsztaty psychologiczne

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     K. Kozakowska-Wiśniewska

     Pierwszy poniedziałek miesiąca. 15.30 – 18.30 s. 18

     II

     K. Kozakowska-Wiśniewska

     Drugi poniedziałek miesiąca. 15.30 – 18.30 s. 18

     III

     K. Kozakowska-Wiśniewska

     Trzeci poniedziałek miesiąca. 15.30 – 18.30 s. 18

     IV

     K. Kozakowska-Wiśniewska

     Ostatni poniedziałek miesiąca. 15.30 – 18.30 s. 18

      

     Zajęcia logopedyczne

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     E. Myszograj/P. Olejnik

     Poniedziałek 11.45 – 12.30  s.

     II

     E. Myszograj/ P. Olejnik

     Wtorek 11.45 – 12.30  s.

     III

     P. Olejnik

     Wtorek 12.40 - 13.25 s.

     IV

     P. Olejnik

     Środa 12.40 - 13.25 s.

     V

     P. Olejnik

     Czwartek 12.40 - 13.25 s.

     VI

     P. Olejnik

     Piątek 12.40 - 13.25 s.

      

     Gimnastyka korekcyjna

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     B. Gębala

     Piątek 14.20 – 15.05 sala gimn.BG

     II

     B. Borkowska

     Poniedziałek 13.35 – 14.20 sala gimn.

     III

     M. Nawrocki

     Piątek 13.35 – 14.20 sala gimn.

      

     Zajęcia rewalidacyjne

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     M. Sajewicz - Olszewska

     Wtorek , czwartek 15.00 – 16.00

     II

     M. Sajewicz - Olszewska

     Poniedziałek, Środa 17.00 – 18.00

     III

     M. Korenik

     Wtorek , czwartek 14.45 - 15.45

      

     Doradztwo zawodowo – edukacyjne

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

     I

     A. Świdurska

     Poniedziałek 13.35 – 14.20 s. 7 BG

     II

     A. Świdurska

     Wtorek 13.35 – 14.20 s.31

      

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Justyna Dziubak-Sobiechowska

     Czwartek, 12.35-13.20

      

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Sabina Kaszowska

     Czwartek, 13.35-14.20

      

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Violetta Gachowska

     poniedziałek, 14.25-15.10

      

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Jarosław Chęś

     poniedziałek, 14.40-15.25

      

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Małgorzata Potaczała

     Środa 14.20-16.00

     II

     Małgorzata Potaczała

     czwartek 14.20-16.00

      

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Bernarda Mormul

     czwartek, 13.35-14.20

      

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Izabela Giersok

     środa, 13.35-14.20

      

     Tutoriale

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Maciej Zderski

     Środa, 14.25-15.10

     II

     Klaudia Dominiak

     Środa, 13.35-14.25

     III

     Piotr Kulczyc

     Piątek, 12.40-13.25

     IV

     Alina Kozubska

     Poniedziałek, 13.35-14.20

     V

     Małgorzata Graban

     Czwartek, 14.25-15.10

     VI

     Natalia Halikowska

     Poniedziałek, 12.35-13.20

     VII

     Aleksandra Mazurkiewicz

     Poniedziałek, 12.30-13.10

     Wtorek, 12.30-13.10

     VIII

     Marzena Kazieczko

     Piątek, 12.30-13.30

     IX

     Aneta Gac

     Wtorek, 14.40-15.25

     X

     Justyna Dziubak-Sobiechowska

     Środa, 13.35-14.20

      

     Zajęcia wspierające

     Grupa

     Prowadzący

     Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

     I

     Teresa Halikowska

     poniedziałek, 11.40-12.25

      

      

     W czerwcu minął pierwszy etap projektu pod nazwą „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów” o numerze RPDS-10.02.01-02-0044/18.  Projekt realizuje Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej i zaproszona przez nią chojnowska czwórka. Od listopada 2018 czyli od jego rozpoczęcia bardzo dużo się działo. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających umiejętności i uzdolnienia, wspomagających, których celem było wyrównywanie wiadomości, podnosili kompetencje społeczne, rozwijali wiedzę z zakresu robotyki i informatyki, świetnie bawili się na warsztatach psychologicznych i tutorialach. Najmłodsi zostali objęci wsparciem, przez co szkoła stała się dla nich bardziej przyjazna. Zręczność fizyczną beneficjenci doskonalili uczestnicząc w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, poprawiali wymowę w czasie żmudnych ćwiczeniach logopedycznych. Nie zabrakło również zajęć rewalidacyjnych dających szansę na polepszenie sprawności. Ważnym aspektem były zajęcia z doradztwa zawodowego pomagające nakreślić kierunki dążeń młodych ludzi. W ramach projektu odbyło się szkolenie dla uczniów i nauczycieli z zakresu nowoczesnego systemu DOKUMASTER CAMPUS czyli wykorzystanie tzw. „chmury” do archiwizacji i drukowania swoich zasobów. Pozyskane pomoce, komputery, laptopy, monitory multimedialne ułatwiały pozyskiwanie informacji, wzbogacały zajęcia a przede wszystkim sprawiały, że były one atrakcyjne. Pod koniec roku szkolnego wśród uczestników projektu przeprowadzono ankietę, której celem było uzyskanie odpowiedzi na temat atrakcyjności i przydatności prowadzonych zajęć. Ankieta pokazała, że uczniowie są bardzo zadowoleni z oferty projektowej i chcieliby, aby oferowane w niej zajęcia weszły na stałe w propozycje szkół. Diagnozy końcowe przeprowadzone przez nauczycieli prowadzących zajęcia wykazały duży przyrost informacji, wiedzy i umiejętności uczniów. Od września rozpoczniemy drugi etap realizacji projektu. Mamy nadzieję, że proponowane zajęcia przyniosą uczniom dalsze możliwości rozwoju tak bardzo ważnych kompetencji kluczowych.

      

     Grażyna Klucznik

      

     Od listopada 2018 r. ruszyły w naszej szkole zajęcia w ramach projektu RPO WD pod nazwą „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”. W zajęciach bierze udział naszych 321 uczniów i 30 nauczycieli. Prezentujemy fotorelację z zajęć.

     http://sp3.y0.pl/zajecia_eu/album/index.html