• Historia

    • Trochę historii

       

     1 września 1962 roku rozpoczyna swoją działalność trzecia w Chojnowie szkoła podstawowa. Na kierownika

     i organizatora nowej placówki oświatowej powołano długoletniego, doświadczonego i cenionego pedagoga Edmunda Borutę. W nowej placówce zatrudniono nauczycieli z odpowiednim przygotowanie pedagogicznym. Byli to: Eugenia Boruta, Kazimiera Czmil, Danuta Dymarczyk, Janina Jaroszewska, Kazimiera Kurczak, Maria Krzyżanowska, Czesława Otulak, Janina Przybysz, Andrzej Przybysz, Krystyna Sobieska, Janina Tanona, Leon Jasiński.
     Na pierwszym posiedzeniu Rada Pedagogiczna na zastępcę kierownika szkoły wybrała Leona Jasińskiego. Kierownictwo oraz całe grono pedagogiczne od pierwszych dni życia szkoły rozpoczęli żmudną pracę zdobywania i gromadzenia pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki. Od zarania istnienia szkoły prowadzono żywą działalność dydaktyczno-wychowawczą. Pracę wychowawczą oparto na aktywnym kontakcie szkoły z życiem środowiska. Szkoła stała się ogniskiem kultury w środowisku. Pod kierunkiem Krystyny Sobieskiej utworzono w szkole kółko taneczne. Piękne słowo w połączeniu z melodią i ruchem działa emocjonalnie na wrażliwą dziecięcą psychikę, stąd stało się to jednym z elementów wychowania estetycznego.
     W grudniu wystąpiły pierwsze trudności. Źle wykonane centralne ogrzewanie, zepsuło się. Przez 3 tygodnie w budynku była przerwana nauka. Najstarsze klasy przygarnęło Liceum Ogólnokształcące.
     Trudności te jednak nie przeszkodziły w dobrej realizacji programu, o czym świadczy pomyślne zdanie egzaminów wstępnych i przyjęcie do szkół średnich wszystkich absolwentów.
     W roku szkolnym 1963/64 nastąpiły zmiany w składzie kadry nauczycielskiej. Doszły: Regina Muras, Stefania Pawełko, Czesława Witkowska. Plan pracy szkoły w dziedzinie pracy dydaktyczno-wychowawczej opierał się na zagadnieniach jubileuszowych 1000-lecia państwa polskiego i XX-lecia Polski Ludowej.
     W dziedzinie opiekuńczo-wychowawczej szkoły rozszerzono i pogłębiono formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Szczególną troską otoczono drużynę harcerską i zuchową. Wiele niezapomnianych przeżyć dostarczyły ogniska, biwaki, wycieczki i obozy. Wieloma osiągnięciami mogły poszczycić się koła taneczne i sportowe, które na wielu imprezach zdobywały czołowe miejsca i wyróżnienia. Duży wkład pracy włożyły tu: Krystyna Sobieska i Maria Letyta.
     W roku 1965/66 Andrzej Przybysz zorganizował szkolone koło LOK. Zdobył wyposażenie modelarni, w której zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Jednym z wychowanków jest Jerzy Sobczak, który do dziś jako instruktor ZHP prowadzi drużynę modelarską. Następne lata wzbogacały bazę szkoły. I tak w roku szkolnym 1966/67 nasze pracownie biologiczna i fizyczno-chemiczna uzyskały I miejsce w powiecie, klaso-pracownię biologiczną wyróżniono na szczeblu wojewódzkim. Były to osiągnięcia ich opiekunów: Leona Jasińskiego i Andrzeja Przybysza. Otrzymaliśmy także nagrody za aktywną działalność organizacji uczniowskich. SKO za najlepsze wyniki w oszczędzaniu otrzymała nagrodę rzeczową.
     Rok szkolny 1966/67 był kolejnym szczeblem reformy oświaty. W tym roku opuścili szkołę pierwsi absolwenci klasy ósmej. Odtąd tradycją szkoły stały się uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły.
     Następny rok 1967/68 przyniósł zmiany kadrowe. Zastępcą kierownika szkoły został Andrzej Przybysz, a dotychczasowy z-ca kier. Leon Jasiński został mianowany kierownikiem szkoły podstawowej w Okmianach. Szkolne koło LOK zorganizowało wystawę modelarską. Harcerze rozpoczęli akcję szklanki mleka, a zuchy zebrały i przekazały dary dzieciom ofiar katastrofy w Iwinach. SKO ofiarowało ze swoich oszczędności kwotę 900 zł na Fundusz Centrum Zdrowia Dziecka.
     Wysiłki dydaktyczno-wychowawcze szkoły zmierzały do zaszczepienia w sercach wychowanków umiłowania ojczyzny i świadomej postawie wszystkiego, co prawe i szlachetne. Temu celowi służyły też zajęcia pozalekcyjne w różnych kołach zainteresowań, których uczestnicy zdobywali czołowe miejsca i wyróżnienia na szczeblu powiatu i województwa, konkursach recytatorskich polonistycznych. Wyróżniali się: Jerzy Łysiak Anna Augustyniak, Roman Wysocki, Dorota Świgurska. Poza tym uczniowie brali udział we wszystkich imprezach i olimpiadach organizowanych w mieście i na terenie powiatu.

     Wykaz absolwentów:
     1962/63

     Kl. 7a wych. E. Boruta


     1 Babicki Kazimierz
     2 Bojda Stanisław
     3 Brodziak Zbigniew
     4 Dzięndzielewicz Mieczysław
     5 Gudas Wasilis
     6 Jezierski Waldemar
     7 Kurzydło Danuta
     8 Małecki Zygmund
     9 Miskow Czesław
     10 Mikołajczyk Ireneusz
     11 Pawełko Krystyna
     12 Pogoński Władysław
     13 Rosakowska Bogusława
     14 Ruszat Henryk
     15 Rybicka Agnieszka
     16 Rubel Eugenia
     17 Sturyś Petro
     18 Sokołoski Jan
     19 Spetecka Maria
     20 Wawrzyniak Jerzy
     21 Merunowicz Maria
     22 Magiera Zdzisław
     23 Saluszewski Bogdan
     24 Łysak Józef
     25 Matyjaszczuk Jan

      

      

     Kl. 7b wych. L. Jasiński


     1 Chmielowski Jan
     2 Cogodni Krystyna
     3 Dudziak Ewa
     4 Guła Rudolf
     5 Iluf Kazimierz
     6 Jędrraszyk Bożena
     7 Kopańska Jadwiga
     8 Kopańska Krystyna
     9 Korba Bogusław
     10 Kotowicz Ryszard
     11 Kowalska Zofia
     12 Kozłoska Katarzyna
     13 Król Irena
     14 Krzyżanowska Krystyna
     15 Miśkow Zbigniew
     16 Opałko Henryka
     17 Orzołek Krystyna
     18 Palczak Krystyna
     19 Patryka Janina
     20 Pniewski Władysław
     21 Radłowski Tadeusz
     22 Rogowski Ryszard
     23 Ryżewski józef
     24 Sochacki Eugeniusz
     25 Steć Wanda
     26 Szulc Ryszard
     27 Trzepla Maria
     28 Wałach Eugenia
     29 Wasylowska Kazimiera
     30 Wilczak Helena
     31 Wszyndybył Barbara

      

      

      

      

     Wykaz nauczycieli w 30-leciu

     1. Boruta Edmund 1962-1971
     2. Boruta Eugenia 1962-1970
     3. mgr Bieniek Piotr 1978-1990
     4. Boćkowska Jadwiga 1973-1991
     5. mgr Bolechowska Maria 1967-1974, 1983-1986
     6. mgr Błaszczak Andrzej 1973/1974
     7. mgr Chmielewska Elżbieta 1971-1989
     8. mgr Chmielewska Urszula 1970-nadal
     9. mgr Chmielewski Zenon 1971-1989
     10. mgr Czarna Genowefa 1978-1984
     11. mgr Czmil Kazimiera 1962-2005
     12. Dymarczyk Danuta 1962/63
     13. Domin Władysława 1974-1976
     14. Dłużewska Czesława 1968-1973
     15. mgr Fedczyszyn Janina 1966-1969, 1999-2005
     16. Fabiś Ewa 1968-1973
     17. Fiszer Maria 1983-1983-1985
     18. mgr Gawron Helena 1969-2001
     19. Golisz Czesława 1965-1993
     20. mgr Grzywna Czesława 1986-1988
     21. mgr Hajdas Barbara 1963-1978
     22. mgr Hibner Czesława 1963-1969, 1976-1995
     23. mgr Jabłecki Zygmunt 1983-1986
     24. Janczyn Stanisława 1973-1984
     25. Jankowska Kazimiera 1967-1973
     26. Jaroszewska Janina 1962-1964
     27. mgr Jasiński Leon 1962-1967
     28. Jezierska Czesława 1968-1977
     29. mgr Kaczorowska Zofia 1970-2003
     30. mgr Klajn Krzysztof 1985-1986
     31. Konarska Ewa 1985-1986
     32. Konarski Bronisław 1974-1985
     33. Kucyk Barbara 1974-1992
     34. mgr Kulas Józef 1970-1981
     35. mgr Kowalczyk Natalia 1971-1987
     36. Kowalczuk Roman 1967/68
     37. Krzyżanowska Maria 1962-1987
     38. Kurczak Kazimiera 1962-1987
     39. Kupczyńska Łucja 1977-1997
     40. mgr Kupczyński Zygmunt 1985-1988
     41. Letyta Maria 1964-1973
     42. Leśniowolski Antoni 1964-1966

     43. mgr Łysyganicz Bona 1985-2000
     44. mgr Malak-Fotiadis Helena 1978-nadal
     45. Migała Krystyna 1978-1982
     46. mgr Mras Barbara 1984-1985
     47. Muras Regina 1963-1968
     48. Neczaj Alicja 1985-1986
     49. Otulak Czesława 1962-1965
     50. mgr Pauch Anna 1983-nadal
     51. Pawełko Stefania 1963-1967
     52. mgr Piątek Irena 1972-2002
     53. Pisarski Andrzej 1985-2007
     54. Przyboś Tadeusz 1978-1982
     55. Przybysz Janina 1962-1992
     56. mgr Przybysz Andrzej 1962-1981
     57. mgr Rzepiak Irena 1981-2005
     58. mgr Rzepiak Józef 1980-1988
     59. mgr Salastowicz Halina 1970-nadal
     60. mgr Sienkiewicz Dorota 1989-nadal
     61. Sakaluk Maria 1977-1991
     62. Sobieska Krystyna 1962-1985
     63. Sołtys Adam 1974/75
     64. Smolińska Anna 1978-1986
     65. mgr Spes Mirosława 1989-nadal
     66. Suchecka Krystyna 1967-1987
     67. Suwała Mirosław 1985-1987
     68. Sypień Bernadeta 1981/82
     69. mgr Szczepanowska Małgorzata 1987-nadal
     70. Socha Karolina 1987-1990
     71. Świta Jerzy 1985-1987
     72. Tanona Janina 1962-1985
     73. mgr Ungeheuer Jan 1990-1997
     74. mgr Wąsik Walentyna 1976-1983
     75. mgr Więcek Ewa 1986-nadal
     76. mgr Winiarska Maria 1985-1989
     77. Wiszniewska Ewa 1973/74
     78. mgr Wróbel Grażyna - 1989 nadal
     79. Zaleska Maria 1969 - 1978
     80. Zatwarnicka Barbara - 1990 - 2004
     81. Rybicka Renata 1991 - 1992
     82. mgr Słotwiński Józef 1990 - 1991
     83. mgr Węglarz Grażyna 1991 - 1989

      

      

      

      


     Dyrekcja szkoły :

     196

     1962 - 1967 - dyr. Edmund Boruta, v-ce dyr. Leon Jasiński
     1967 - 1971 - dyr. Edmund Boruta, v-ce Andrzej Przybysz
     1971 - 1978 - dyr. Andrzej Przybysz, v-ce dyr.  Natalia Kowalczyk
     1978 - 1981 - dyr. Andrzej Przybysz, v-ce dyr. Stanisława Janczyn, v-ce dyr. Genowefa Czarna
     1981 - 1984 - dyr. Stanisława Janczyn, v-ce dyr. Genowefa Czarna, v-ce dyr. Kazimiera Czmil
     1984 - 1986 - dyr. Kazimiera Czmil, v-ce dyr. Józef Rzepiak
     1986 - 2002 - dyr. Kazimiera Czmil. v-ce dyr. Irena Rzepiak
     2002 - 2005 - dyr. Mariusz Szklarz, v-ce dyr. Irena Rzepiak
     2005 - nadal - dyr. Mariusz Szklarz, v-ce dyr. Grażyna Klucznik


     Źródło - Informator z okazji 30 - lecia szkoły "1962-1992 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie"

      

     50-lecie - KADRA:

     Nauczyciele

      

     s. Antoniewicz Maria                     1992 - 1996

     s. Adamczyk Elżbieta                    2003 - 2007

     Bandrowska Bogusława                 1998 - 2003

     Barszczyk Agnieszka                     2007 - 2010, 2011 - nadal

     Bielecka Agnieszka                        2004 - nadal

     Bieniek Piotr                                  1978 - 1990

     Boćkowska Jadwiga                       1973 - 1991

     Bisiorek Urszula                             2000 - nadal

     Borkowska Bernarda                     2002 - nadal

     Bolechowska Maria                       1967 - 1974, 1983 - 1986

     Boruta Edmund                             1962 - 1970

     Boruta Eugenia                             1962 - 1970

     Błaszczak Andrzej                        1973 - 1974

     Buńkowski Jan                              1995 - 2000

     Chmielewska Elżbieta                    1971 - 1988

     Chmielewska Urszula                    1970 - nadal

     Chmielewski Zenon                       1971 - 1989

     Cieśla Maciej                                2000 - 2004

     Czarna Genowefa                          1978 - 1984

     Czmil Kazimiera                            1962 - 2004, 2007 - 2008

     Cyman Maja                                  2007 - 2008

     Dziembulak Danuta                       1992 - nadal

     Domin Władysława                        1974 - 1976

     Dłużewska Czesława                     1968 - 1973

     Dymarczyk Danuta                         1962 - 1963

     Fabiś Ewa                                     1968 - 1973

     Fatuła Ewa                                    2012 - 2013

     Fedczyszn Janina                          1999 - 2005

     Firlej-Wielgucka Izabela                  2009 - 2011

     ks. Florczuk Wiesław                     1997 - 1998

     Fiszer Maria                                  1983 - 1985

     Gawron Helana                              1969 - 2001

     Gąsiorek Elżbieta                           2009 - 2010

     Golisz Czesława                            1965 - 1997

     Graban Andrzej                              1993 - 1994

     Grabek Anna                                  2008 - 2012

     Grzywna Czesława                         1986 - 1988

     Hajdas Barbara                              1963 - 1978

     Hanuszczak Alicja                          1998 - 2000

     ks. Harasim Bogdan                       2008 - nadal

     Hibner Czesława                            1963 - 2000

     Hibner Izabela                                2002 - nadal

     Hołowiak Bogdan                           2003 - 2004

     Iwanicka Anna                                2012 - nadal

     Jabłecki Zygmunt                           1983 - 1986

     Jakusik Mariola                              1993 - 1994, 2006 - 2010

     Janczyn Stanisława                        1986 - 1998

     Jankowska Kazimiera                     1967 - 1973

     Jaroszewska  Janina                       1962 - 1964

     Jasiński Leon                                 1994 - 2000

     Jezierska Czesława                        1968 - 1977

     Kaczorowska Zofia                         1970 - 2003

     ks. Kaproń Artur                             2010 - 2011

     Klajn Krzysztof                              1985 - 1986

     Klucznik Grażyna                          1999 - nadal

     Konarska Ewa                               1985 - 1986

     Konarski Bronisław                        1974 - 1985

     Korenik Magdalena                        2007 - nadal

     Kostyszyn Aleksandra                   2011 - nadal

     Kowalczyk Natalia                         1971 - 1987

     Kowalczyk Roman                        1967 - 1968

     Kruk Bogusława                            1999 - nadal

     Krzyżanowska Maria                     1962 - 1987

     Kucyk Barbara                              1970 - 1993

     s. Kulik Agnieszka                         2001 - 2004

     Kulas Józef                                   1970 - 1981

     Kupczyńska-Kaczyńska Hanna       2005 - nadal

     Kupczyńska Łucja                         1977 - 2000

     Kupczyński Zygmunt                     1985 - 1988

     Kurczak Kazimiera                        1982 - 1987

     Kusek Bogdan                              1992 - 1992

     Lemmer Agnieszka                        2006 - 2007

     Letyta Maria                                  1964 - 1973

     Leśniowolski Antoni                       1964 - 1966

     Lewicka Marta                               2001 - nadal

     Lis Maria                                      2006 - nadal

     Łazarewicz Anna                          2009 - 2010

     Łysyganicz-Szaban Bona             1985 - 2000

     Macewicz Wanda                        1997 - 1998

     Malak-Fotiadis Helena                 1978 - nadal

     Matuszewska Danuta                  1998 - 1999

     s. Mędlewicz Agnieszka              2011 - 2013

     Migała Krystyna                         1978 - 1982

     Migasiewicz Arkadiusz                1993 - 1997

     Mras Barbara                             1984 - 1985

     Muras Regina                             1963 - 1968

     s. Nadstazik Dorota                    2008 - 2009

     Nawrocki Mariusz                       1987 - nadal

     Nawrot Albert                             1992 - 1993

     Neczaj  Alicja                             1985 - 1986

     Olech Justyna                             2004 - 2011

     Olszańska Józefa                        2012 - nadal

     Olszewski Paweł                         2010 - 2013

     Opałka Elżbieta                          1994 - 1999

     Otulak Czesława                        1962 - 1965

     Pacyna Krystyna                        1998 - 2001

     Pauch Anna                               1983 - nadal

     Pawełko Stefania                        1963 - 1967

     Pękala Maria                              2000 - nadal

     Piątek Irena                               1970 – 2002

     Pietruszewski Józef                    2012 - 2014

     Piróg Justyna                             1999 - nadal

     Pisarski Andrzej                         1995 - 2007

     Przyboś Tadeusz                       1978 - 1982

     Przybysz Andrzej                      1962 - 1981

     Przybysz Janina                        1962 - 2000

     Rubik Krystyna                         1999 - 2004, 2006 - 2007

     Rusiecka Elżbieta                     1999 - 2006

     Rzepiak Irena                           1980 - 2005

     Rzepiak Józef                           1981 - 1999

     Rybicka-Rychlińska Renata       1991 - 1996

     Sajewicz Magdalena                 2011 - nadal

     Sakaluk Maria                          1977 - 1991

     Salastowicz Halina                   1970 - 2014

     Sienkiewicz Dorota                   1989 - nadal

     Sławiński Józef                        1991 - 1996

     Smolińska Anna                       1978 - 1986

     Sobieska Krystyna                   1962 -1985

     Socha Joanna                          2001 - nadal

     Socha Karolina                        1987 - 1990

     Sołtys Adam                           1974 - 1975

     Spes Mirosława                       1989 - nadal

     Suchecka Krystyna                 1967 - 1973

     Suchodolska Urszula               2005 - 2008

     Suwała Mirosław                     1985 - 1987

     Sypień Bernadeta                   1981 - 1982

     Świta Jerzy                            1985 - 1987

     Szczepanowska Małgorzata     1987 - nadal

     Szklarz Danuta                        2005 - 2012

     Szklarz Mariusz                      2000 - nadal

     Szuszkiewicz Genowefa          1999 - 2004

     s. Szymczak Jadwiga              2004 - 2008

     Szyndler Jolanta                     1996 - 1997

     Tanona Janina                        1962 - 1985

     Tomaszewska Daria                 2009 - 2010

     ks. Trela Artur                         2007 - 2010

     Ungeheuer Jan                        1989 - 1997

     Wacławski Piotr                       2001 - 2002

     Wasik Walentyna                    1976 - 1983

     s. Węglarz Grażyna                 1990 - 1992

     Więcek Ewa                            1986 - nadal

     ks. Wilczyński Andrzej            1992 - 1993

     Winiarska Maria                      1985 - 1989

     Wiszniewska Ewa                   1973 - 1974

     ks. Wojciechowicz Jan             1996 - 1997

     Wołoszyn Dariusz                    2001 - 2005, 2012 - nadal

     Wróbel Grażyna                       1989 - 1998, 2002 - 2009

     Zaleska Maria                          1966 - 1978

     Zatwarnicka Barbara                 1982 - 2004

     Zawadzka Bożena                    1999 - 2002

      

     Pracownicy administracyjno-obsługowi

      

     Berezowska Lucyna                       2005 - 2005

     Borysionek Małgorzata                   2000 - 2005

     Budakiewicz Jadwiga                     1987 - 2005

     Burzmińska Bogusława                  2000 - nadal

     Germanowicz Barbara                    2003 - nadal

     Głąba Barbara                               1987 - nadal

     Głąba – Sawicka Joanna                2000 - nadal

     Głąba Mieczysław                          2001 - 2005

     Grzyb Teresa                                 1991 - nadal

     Głód Irena                                      2003 - nadal

     Haik Bogusława                             1985 - 2000

     Harmaciej Janina                            1984 - nadal

     Karbowniczek Anna                       1985 - 1997

     Kałamajski Andrzej                        2001 - 2005

     Kapuścińska Katarzyna                 1992 - nadal

     Kapuściński Zdzisław                     1990 - 1996

     Kiełbowicz Teresa                          1988 - nadal

     Kiwior Bożena                                1987 - 1993

     Konarska-Kalicka Agnieszka           2011 - 2012

     Krawczyk Krystyna                         1976 - 2008

     Miśków Wiesław                             2001 - 2004

     Mosiądz Katarzyna                         1997 - 2008

     Mosiewicz Regina                           1983 - nadal

     Pękala Marek                                  2004 - 2005

     Porczak Maria                                1988 - nadal

     Salastowicz Roman                        1990 - 1991

     Sienkiewicz Henryk                        1991 - 1999

     Sienkiewicz Zbigniew                      1989 - nadal

     Siwak Danuta                                 2009 - nadal

     Bidziński Tadeusz                            1970 - 1974

     Błażewicz Bronisława                    1966 - 1970

     Bartnowska Anna                          1974 - 1977

     Bratko Janina                                1971 - 1976

     Butyńska Zofia                               1974 - 1976

     Burzmińska Rozalia                        1986 - 1981

     Chmielewska Maria                        1871 - 1976

     Dobrowolska     Aniela                    1973 - 1980

     Giedrojć Irena                                 1976 - 1979

     Gopska-Sywak Henryka                  1979 - 1982

     Górska Zofia                                   1970 - 1977

     Gromnicka Wiesława                      1972 - 1973

     Janczyńska Lidia                            1974 - 1975

     Karbowniczek Anna                        1977 - 1997

     Karbowniczek Henryka                   1972 - 1978

     Konsewicz Helena                          1977 - 1979

     Kosieradzka Franciszka                 1972 - 1975

     Kowalczyk Zdzisława                     1971 - 1972

     Kućko Mieczysław                          1970 - 1971

     Kulik Krystyna                                1964 - 1977

     Kubacki Wacław                             1990 - 1992

     Kapuściska Anna                            1984 - 1991

     Langner Janina                                1970 - 1977

     Langner Tomasz                              1971 - 1987

     Łukaszczyk Emilia                           1973 - 1975

     Maksymczuk Janina                        1976 - 1980

     Marciniak Zofia                                1963 - 1967

     Mendus Grażyna                             1983 - 1987

     Micho Salomea                                1988 - 1990

     Miśków Józef                                   1986 - 1991

     Osiak Stanisława                             1966 - 1974

     Osuch Feliksa                                  1969 - 1971

     Ożga Stefania                                   1963 - 1972

     Repa Helena                                     1971 - 1975

     Soboniak Alfreda                              1976 - 1984

     Szymańska Helena                           1964 - 1975

     Salastowicz Franciszek                     1987 - 1990

     Sierżantów Jerzy                              1982 - 1983

     Wałęsa Franciszek                          1967 - 1968

     Wierzbicka Jadwiga                          1977 - 1980

     Wołowska Grażyna                          1975 - 1976

     Dyrekcja szkoły:

     1962 - 1967 - dyr. Edmund Boruta, v-ce dyr. Leon Jasiński

     1967 - 1971 - dyr. Edmund Boruta, v-ce dyr. Andrzej Przybysz

     1971 - 1978 - dyr. Andrzej Przybysz, v-ce dyr. Natalia Kowalczyk

     1978 - 1981 - dyr. Andrzej Przybysz, v-ce dyr. Stanisława Janczyn, v-ce dyr. Genowefa Czarna

     1981 - 1984 - dyr. Stanisława Janczyn, v-ce dyr. Genowefa Czarna, v-ce dyr. Kazimiera Czmil

     1984 - 1986 - dyr. Kazimiera Czmil, v-ce dyr. Józef Rzepiak

     1986 - 2002 - dyr. Kazimiera Czmil. v-ce dyr. Irena Rzepiak

     2002 - 2005 - dyr. Mariusz Szklarz, v-ce dyr. Irena Rzepiak

     2005 - nadal - dyr. Mariusz Szklarz, v-ce dyr. Grażyna Klucznik

     ODZNACZENIA I MEDALE

     Złoty Krzyż Zasługi:

     1. Jadwiga Boćkowska        – 1975
     2. Kazimiera Kurczak          – 1978
     3. Maria Krzyżanowska       – 1978
     4. Łucja Kupczyńska           – 1980
     5. Janina Przybysz              – 1980
     6. Piotr Bieniek                   – 1980
     7. Czesława Golisz              – 1982
     8. Kazimiera Czmil              – 1983
     9. Czesława Hibner             – 1986
     10. Zofia Kaczorowska          – 1989
     11. Helena Gawron                – 1989
     12. Mirosława Spes               – 2001
     13. Irena Rzepiak                   – 2002
     14. Urszula Chmielewska       – 2003

      

     Srebrny Krzyż Zasługi

     1. Zofia Kaczorowska           – 1982
     2. Irena Rzepiak                   – 1985
     3. Dorota Sienkiewicz           – 2002
     4. Helena Malak – Fotiadis    - 2003

      

     Brązowy Krzyż Zasługi

     1. Urszula Chmielewska          – 1984
     2. Małgorzata Szczepanowska – 2003
     3. Anna Pauch                        – 2005

      

     Medal Komisji Edukacji Narodowej

     1. Jadwiga Boćkowska            – 1983
     2. Krystyna Migała                  – 1983
     3. Łucja Kupczyńska               – 1985
     4. Stanisława Janczyn             – 1986
     5. Zofia Kaczorowska               – 1992
     6. Elżbieta Rusiecka                – 2003
     7. Ewa Więcek                        – 2003
     8. Urszula Chmielewska           – 2004
     9. Halina Salastowicz              – 2004
     10. Irena Rzepiak                      – 2005
     11. Mirosława Spes                  – 2006
     12. Urszula Bisiorek                  – 2006
     13. Grażyna Klucznik                – 2007
     14. Justyna Piróg                      – 2008
     15. Helena Malak – Fotiadis        - 2010

      

     Medal Złoty za Długoletnią Służbę

     1. Barbara Głąba                    – 2008
     2. Helena Malak – Fotiadis      - 2009
     3. Halina Salastowicz             – 2009
     4. Mirosława Spes                 – 2010
     5. Maria Lis                           – 2010
     6. Anna Pauch                      – 2010
     7. Teresa Kiełbowicz              – 2010
     8. Hanna Kaczyńska              - 2012

      

     Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

     1. Małgorzata Szczepanowska – 2009
     2. Teresa Grzyb                      – 2010
     3. Dorota Sienkiewicz              – 2010
     4. Grażyna Klucznik                – 2011
     5. Maria Pękala                       – 2011
     6. Ewa Więcek                        - 2012

      

     Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

     1. Justyna Piróg                     – 2010
     2. Mariusz Nawrocki               – 2011

      

     Odznaka „Zasłużony dla oświaty woj. legnickiego”

     1. Janina Przybysz                – 1983
     2. Łucja Kupczyńska             – 1983
     3. Czesława Golisz                – 1983
     4. Kazimiera Kurczak             – 1983
     5. Jadwiga Boćkowska           – 1984
     6. Kazimiera Czmil                 – 1985
     7. Zofia Kaczorowska             – 1985
     8. Józef Rzepiak                    – 1986
     9. Maria Krzyżanowska          – 1987
     10. Krystyna Sobieska             – 1987
     11. Maria Sakaluk                    – 1987
     12. Halina Salastowicz             – 1987

      

     Odznaka „Zasłużony dla woj. legnickiego”

     1. Łucja Kupczyńska              – 1985
     2. Czesława Golisz                 – 1985
     3. Janina Przybysz                 – 1986
     4. Krystyna Migała                  – 1986
     5. Urszula Chmielewska          – 1987
     6. Kazimiera Czmil                 – 1988
     7. Zofia Kaczorowska              – 1988
      
     O historii budynków szkolnych można przeczytać na: https://gim1.chojnow.eu/historia_szkoly-,s6,m1.html