Nawigacja

Programy unijne

Każdy ma prawo do sukcesu.

 

 

Od początku września w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie realizowany jest projekt „Każdy ma prawo do sukcesu” w ramach programu POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

W szkole zostały zorganizowane zajęcia dla dużej liczny dzieci z klas I-III podczas których uczniowie tych klas mogą brać udział w zajęciach zarówno wyrównujących szanse jak i rozwijających uzdolnienia.  Prowadzone są zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją, gimnastyka korekcyjna (w tym na basenie), zajęcia psychoedukacyjne, logopedyczne i rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze i plastyczne. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ogólna wartość projektu to ponad 70 tys. zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Koordynator projektu: Grażyna Klucznik

 

 

http://sp3chojnow.strefa.pl/projekt/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/galeryjka/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/plastyka_zajecia/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/zajecia_logopedyczne/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/zajecia_plastyka/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/galerie_marzec/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/indywidualizacja_czerwiec/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/zajecia_plastyczne_2012/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/galer_2012/album/index.html

http://sp3chojnow.strefa.pl/prace_12_12/album/index.html

http://sp3chojnow3.strefa.pl/zajecia_logo/album/index.html

http://sp3chojnow3.strefa.pl/indyw/album/index.html

http://sp3chojnow3.strefa.pl/zajecia_z_indywidualizacji/album/index.html

http://sp3chojnow3.strefa.pl/przyroda_mikroskopy/album/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
    ul. Reymonta 1
    59-225 Chojnów
    sp3chojnow@poczta.onet.pl
  • 76 81 88 543

Galeria zdjęć