Nawigacja

Programy unijne

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.

 


 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie przystąpiła w październiku tego roku do realizacji dwóch komplementarnych projektów  unijnych. Jeden z nich to „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Dolnośląska e-Szkoła” .

 Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

W ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie realizowane są następujące działania:

·   Zajęcia na kółkach zainteresowań (koło informatyczne, koło matematyczne - przyrodnicze, koło przyrodnicze)

·   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Ogółem objętych działalnością kół jest 60 uczniów.

           Dwunastoma uczniami opiekuje się tutor, którego głównym zadaniem jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech czteroosobowych grupach. Liczba godzin przeznaczona na tutoring to 204.

           Uczniowie wezmą udział w trzech wycieczkach edukacyjnych. Jednej dwudniowej i dwóch jednodniowych. Trzy 27 osobowe grupy wyjadą do Multicentrum. Wszystkie koszty wyjazdów całkowicie są pokryte ze środków projektu. Ogółem wyjazdami objętych będzie 141 uczniów.

Nasi nauczyciele wezmą udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach, które mają za zadanie podniesienie jakości nauczania i kształcenia w naszej szkole.

           W ramach projektu „Dolnośląska e-Szkoła” szkoła otrzyma mobilną pracownię komputerową posiadającą bezprzewodową sieć internetową, oprogramowanie, rzutniki, tablicę interaktywną oraz inny sprzęt.

Istotna dla szkół uczestniczących w projekcie będzie możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej.

           Mamy nadzieję, że uczestnictwo naszej szkoły w tych projektach zaowocuje wymiernymi efektami w postaci lepszej efektywności kształcenia oraz zwiększeniem atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bernarda Borkowska

Zdjęcia z wycieczki - tutaj

Zdjęcia z wycieczki do Multicentrum - tutaj

Zdjecia z wycieczki do Jaskinii Niedźwiedziej - tutaj

Zdjęcia w dwudniowej wycieczki w Karkonosze - tutaj

Zdjęcia z wycieczki do Multicentrum - tutaj

Filmy uczniów klasy Va powstałe podczas wizyty w Multicentrum.   

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
    ul. Reymonta 1
    59-225 Chojnów
    sp3chojnow@poczta.onet.pl
  • 76 81 88 543

Galeria zdjęć