Nawigacja

Programy unijne

„Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”

Harmonogram udzielanego wsparcia. Projekt RPDS.10.02.01-02-0044/18-00

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

E. Ginda

Czwartek 13.35 – 14.20 s.30

II

M. Jakusik

Poniedziałek 13.35 – 14.20 s.5 BG

III

J. Piróg

Środa 8.00 – 8.45 s.10 BG

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemieckiego

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

M. Lewicka -  Kościk

Piątek 13.35 – 14.20 s.30

II

K. Adamska

Wtorek 13.35 – 14.20 s.31

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia  ekologiczno – przyrodnicze

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

J. Godecka

Czwartek 13.35 – 14.20 s.39

II

I. Hibner - Majewska

Wtorek 13.35 – 14.20 s.27

 

Zajęcia rozwijające  - matematyka

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

A. Łosińska/D. Sienkiewicz

Piątek 13.35 - 14.20 s. 9 BG

II

A. Bielecka

Poniedziałek 15.15 – 16.00 s.28

III

I.  Więcław

Czwartek 14.30 – 15.15  s.28

 

Zajęcia plastyczno – muzyczno – ruchowe

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

T. Susmęd

Poniedziałek 14.30 – 15.15  s.39

II

T. Susmęd

Środa 14.30 – 15.15  s.39

III

M. Kawerska

Piątek 11.45 – 12.30 s.40

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

P. Olejnik/ D. Sienkiewicz

Wtorek 13.35 – 14.20 s. 38

II

K. Jędraszczyk

Czwartek 12.40 - 13.25 s.37

III

K. Jędraszczyk

Środa 13.35 – 14.20 s.37

IV

I.  Więcław

Poniedziałek 14.30 – 15.15  s.27

V

A. Bielecka

Poniedziałek 14.30 – 15.15  s.28

VI

A. Łosińska/ D. Sienkiewicz

Wtorek 14.30 – 15.15 s. 9 BG

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyczno – przyrodnicze (I – III)

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

P. Olejnik

Środa 11.45 – 12.30 s.38

II

B. Kruk

Wtorek 12.40 - 13.25 s.36

III

M. Kawerska

Poniedziałek 12.40 - 13.25 s.40

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z informatyki

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

J. Godecka

Poniedziałek 12.40 - 13.25 s.35

II

K. Jędraszczyk

Wtorek 13.35 – 14.20 s.35

III

P. Olejnik/Sienkiewicz

Piątek 13.35 – 14.20 s.35

IV

A. Bielecka

Środa 14.30 – 15.15  s.7 BG

V

I.  Więcław

Piątek 14.30 – 15.15 s. 35

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

E. Ginda

Poniedziałek 12.40 - 13.25 s. 40

II

M. Jakusik

Czwartek 13.35 – 14.20 s. 19

III

J. Piróg

Poniedziałek 14.30 – 15.15  s.30

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

M. Lewicka -  Kościk

Piątek 8.55 – 9.40 s. 20

II

K. Adamska

Poniedziałek 13.35 – 14.20 s.

 

Zajęcia z informatyki dla zainteresowanych

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

B. Borkowska

Czwartek 8.00 – 8.45 s. 35

II

B. Borkowska

Czwartek  14.30 – 15.15  s.35

III

D. Wołoszyn

Środa 14.30 – 15.15  s.35

IV

D. Wołoszyn

Piątek 14.30 – 15.15  s.35

V

I. Więcław

Wtorek 15.15 – 16.00 s.35

 

Podnoszenie kompetencji społecznych

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

H. Malak - Fotiadis

Poniedziałek 11.45 – 12.30  /g. pedagog/

II

H. Malak - Fotiadis

Wtorek 11.45 – 12.30 /g. pedagog/

III

B. Zawadzka

Poniedziałek 13.35 – 14.20 s. 20 BG

IV

B. Zawadzka

Czwartek 15.15 – 16.00 s.20 BG

 

Warsztaty psychologiczne

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

K. Kozakowska-Wiśniewska

Pierwszy poniedziałek miesiąca. 15.30 – 18.30 s. 18

II

K. Kozakowska-Wiśniewska

Drugi poniedziałek miesiąca. 15.30 – 18.30 s. 18

III

K. Kozakowska-Wiśniewska

Trzeci poniedziałek miesiąca. 15.30 – 18.30 s. 18

IV

K. Kozakowska-Wiśniewska

Ostatni poniedziałek miesiąca. 15.30 – 18.30 s. 18

 

Zajęcia logopedyczne

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

E. Myszograj/P. Olejnik

Poniedziałek 11.45 – 12.30  s.

II

E. Myszograj/ P. Olejnik

Wtorek 11.45 – 12.30  s.

III

P. Olejnik

Wtorek 12.40 - 13.25 s.

IV

P. Olejnik

Środa 12.40 - 13.25 s.

V

P. Olejnik

Czwartek 12.40 - 13.25 s.

VI

P. Olejnik

Piątek 12.40 - 13.25 s.

 

Gimnastyka korekcyjna

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

B. Gębala

Piątek 14.20 – 15.05 sala gimn.BG

II

B. Borkowska

Poniedziałek 13.35 – 14.20 sala gimn.

III

M. Nawrocki

Piątek 13.35 – 14.20 sala gimn.

 

Zajęcia rewalidacyjne

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

M. Sajewicz - Olszewska

Wtorek , czwartek 15.00 – 16.00

II

M. Sajewicz - Olszewska

Poniedziałek, Środa 17.00 – 18.00

III

M. Korenik

Wtorek , czwartek 14.45 - 15.45

 

Doradztwo zawodowo – edukacyjne

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz. sala/

I

A. Świdurska

Poniedziałek 13.35 – 14.20 s. 7 BG

II

A. Świdurska

Wtorek 13.35 – 14.20 s.31

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Justyna Dziubak-Sobiechowska

Czwartek, 12.35-13.20

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Sabina Kaszowska

Czwartek, 13.35-14.20

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Violetta Gachowska

poniedziałek, 14.25-15.10

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Jarosław Chęś

poniedziałek, 14.40-15.25

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Małgorzata Potaczała

Środa 14.20-16.00

II

Małgorzata Potaczała

czwartek 14.20-16.00

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Bernarda Mormul

czwartek, 13.35-14.20

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Izabela Giersok

środa, 13.35-14.20

 

Tutoriale

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Maciej Zderski

Środa, 14.25-15.10

II

Klaudia Dominiak

Środa, 13.35-14.25

III

Piotr Kulczyc

Piątek, 12.40-13.25

IV

Alina Kozubska

Poniedziałek, 13.35-14.20

V

Małgorzata Graban

Czwartek, 14.25-15.10

VI

Natalia Halikowska

Poniedziałek, 12.35-13.20

VII

Aleksandra Mazurkiewicz

Poniedziałek, 12.30-13.10

Wtorek, 12.30-13.10

VIII

Marzena Kazieczko

Piątek, 12.30-13.30

IX

Aneta Gac

Wtorek, 14.40-15.25

X

Justyna Dziubak-Sobiechowska

Środa, 13.35-14.20

 

Zajęcia wspierające

Grupa

Prowadzący

Czas i miejsce realizacji /dzień tyg. godz.

I

Teresa Halikowska

poniedziałek, 11.40-12.25

 

 

W czerwcu minął pierwszy etap projektu pod nazwą „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów” o numerze RPDS-10.02.01-02-0044/18.  Projekt realizuje Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej i zaproszona przez nią chojnowska czwórka. Od listopada 2018 czyli od jego rozpoczęcia bardzo dużo się działo. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających umiejętności i uzdolnienia, wspomagających, których celem było wyrównywanie wiadomości, podnosili kompetencje społeczne, rozwijali wiedzę z zakresu robotyki i informatyki, świetnie bawili się na warsztatach psychologicznych i tutorialach. Najmłodsi zostali objęci wsparciem, przez co szkoła stała się dla nich bardziej przyjazna. Zręczność fizyczną beneficjenci doskonalili uczestnicząc w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, poprawiali wymowę w czasie żmudnych ćwiczeniach logopedycznych. Nie zabrakło również zajęć rewalidacyjnych dających szansę na polepszenie sprawności. Ważnym aspektem były zajęcia z doradztwa zawodowego pomagające nakreślić kierunki dążeń młodych ludzi. W ramach projektu odbyło się szkolenie dla uczniów i nauczycieli z zakresu nowoczesnego systemu DOKUMASTER CAMPUS czyli wykorzystanie tzw. „chmury” do archiwizacji i drukowania swoich zasobów. Pozyskane pomoce, komputery, laptopy, monitory multimedialne ułatwiały pozyskiwanie informacji, wzbogacały zajęcia a przede wszystkim sprawiały, że były one atrakcyjne. Pod koniec roku szkolnego wśród uczestników projektu przeprowadzono ankietę, której celem było uzyskanie odpowiedzi na temat atrakcyjności i przydatności prowadzonych zajęć. Ankieta pokazała, że uczniowie są bardzo zadowoleni z oferty projektowej i chcieliby, aby oferowane w niej zajęcia weszły na stałe w propozycje szkół. Diagnozy końcowe przeprowadzone przez nauczycieli prowadzących zajęcia wykazały duży przyrost informacji, wiedzy i umiejętności uczniów. Od września rozpoczniemy drugi etap realizacji projektu. Mamy nadzieję, że proponowane zajęcia przyniosą uczniom dalsze możliwości rozwoju tak bardzo ważnych kompetencji kluczowych.

 

Grażyna Klucznik

 

Od listopada 2018 r. ruszyły w naszej szkole zajęcia w ramach projektu RPO WD pod nazwą „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”. W zajęciach bierze udział naszych 321 uczniów i 30 nauczycieli. Prezentujemy fotorelację z zajęć.

http://sp3.y0.pl/zajecia_eu/album/index.html

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
    ul. Reymonta 1
    59-225 Chojnów
    sp3chojnow@poczta.onet.pl
  • 76 81 88 543

Galeria zdjęć