• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkoły.

      Skończył się bardzo trudny dla nas wszystkich rok szkolny. Obfitował w sytuacje miłe, pogodne. Był to również czas stresu, niedogodności i strachu o nadchodzący nowy dzień. Dzięki Państwu, podjęte przez nas wyzwania nauczania zdalnego, zupełnie nowe dla nas wszystkich mogły zakończyć się sukcesem. "Sukces" jak wiemy ma wiele twarzy, wielu bohaterów. Tak też zadziało się u nas. Jesteśmy Państwu wdzięczni za trud pomocy, koordynacji i dbałości o systematyczność pracy swoich pociech. Dziękujemy za wyrozumiałość, nieocenioną pomoc oraz poświęcony temu czas. Rozumiemy, że nie zawsze wszystko toczyło się po myśli jednej czy drugiej strony. Takich chwil za moment nie będziemy pamiętać. Niech pozostaną te radosne, ciepłe i pełne wiary w lepsze jutro.

      Z wyrazami szacunku i podziękowaniami oraz życzeniami spokojnych i słonecznych wakacji.

      Grażyna Klucznik

      Mariusz Szklarz

      Zdjęcia z zakończenia roku szkonego w galerii zdjęć.

     • Harmonogram zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca 2020 r.

     • Klasa 1a godz. 9.00 sala gimnastyczna

      Klasa 1b godz. 9.30 sala gimnastyczna

      Klasa 2a godz. 10.00 sala gimnastyczna

      Klasa 2b godz. 10.30 sala gimnastyczna

      Klasa 3a godz. 11.00 sala gimnastyczna

      Klasa 3b godz. 11.30 sala gimnastyczna

      Klasa 8a godz. 12.00 sala gimnastyczna

      Klasa 8b godz. 12.30 sala gimnastyczna

      Uczniowie do szkoły przychodzą nie wcześniej niż na wyznaczoną godzinę. Do sali gimnastycznej wchodzą zachowując odpowiednie odległości, wejściem głównym od ulicy Reymonta. Zachowują środki ostrożności - przeprowadzają dezynfekcję rąk, są w maseczkach i zajmują wyznaczone miejsca. Rodzic (maksymalnie jeden opiekun), który chce towarzyszyć dziecku przy odbiorze świadectw, do pomieszczenia sali gimnastycznej wchodzi razem z dzieckiem, również zachowując przyjęte środki ostrożności. Czas spotkania maksymalnie 20 min. Wyjście uczniów i rodziców z sali gimnastycznej - wyjście od strony boiska. Wejście i wyjście odbywa się z różnych stron ze względu na podjęte środki ostrożności.

      Klasy 4a, 5a, 5b, 5c, 5d – Miejsce przy placu zabaw (boisko przy małym budynku) -

      Uczniowie wchodzą na teren boiska od strony stołówki

      Klasa 5a - godz. 9.00

      Klasa 5b - godz. 9.30

      Klasa 5c - godz. 10.00

      Klasa 5d - godz. 10.30

      klasa 4a - godz. 11.00

      Klasy 6a, 6b, 6c, 7a, 7b – Plac przy boisku (boisko przy dużym budynku)

      Uczniowie wchodzą na teren boiska od strony zielonego placu

      Klasa 6a - godz. 9.00

      Klasa 6b - godz. 9.30

      Klasa 6c - godz. 10.00

      Klasa 7a - godz. 10.30

      Klasa 7b - godz. 11.00

      Uczniowie do szkoły przychodzą na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej. Odbierają świadectwa w wyznaczonych miejscach, w których będzie oczekiwał na nich wychowawca klasy. Zachowują środki ostrożności - są w maseczkach. Do stolików podchodzą pojedynczo, zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym, zachowując odległości.

     • Kształcenie na odległość.

     • Podczas wczorajszej konferencji prasowej szef MEN poinformował, nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca.

      Od wczoraj zostały uruchomione konsultacje dla uczniów klas IV-VII zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem  Konsultacje dla uczniów klas VIII organizowane są już od 25 maja.

      Szczegóły związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 zostaną przekazane w późniejszym terminie.