• List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty .

     • Dolnośląski Kurator Oświaty prosił o udostępnienie tego listu na stronach szkoły:

                                                                                                                                                    Wrocław 2020-10-26

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

       

      Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

      W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
      i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń
      w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek
      i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy –
      w tym szczególnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

      Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

      Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
      i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

      Koleżanki i Koledzy!

      Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

      My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

                                                                 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                            Roman Kowalczyk

                                                                      Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Wycieczka do banku kl. II b.

     • Dnia 8 października br. uczniowie klasy II b odwiedzili PKO Bank Polski, Oddział 1 w Chojnowie, z którym współpracujemy w ramach programu SKO. Celem wycieczki była popularyzacja idei oszczędzania wśród uczniów i poznanie zasad funkcjonowania banku. W tajniki bankowości wprowadziła nas dyrekcja banku. Na zakończenie tej niecodziennej lekcji bankowości, wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali prezenty.

      Serdecznie dziękujemy pracownikom banku za miłe przyjęcie.

      Anna Iwanicka

      ​​​​​​​Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Bądź na pTAK! Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej - realizowana w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

     • "Ptaki śpiewały na długo przed tym, za nim na Ziemi pojawili się ludzie. To one co roku ogłaszają nam wiosnę. Niestety jest ich coraz mniej, a niektórym gatunkom grozi całkowite wyginięcie. Jeśli znikną, ich śpiew będzie tym, czego zabraknie nam w pierwszej kolejności…"

      Bądź na pTAK! Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej - realizowana w Szkole Podstawowej nr 3 w bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć świetlicowych pod opieką Andrzeja Świdurskiego.

      Główne hasło projektu jest: Poznaj, Pokochaj, Pomóż.

      Poznaj - celem zajęć jest zapoznanie dzieci z gatunkami ptaków występujących w naszym otoczeniu i poznanie ich zwyczajów oraz roli odgrywanej w przyrodzie.

      Pokochaj - kiedy ptaki przestaną być dla dzieci anonimowe, kiedy myśląc o nich młodzi ludzie będą czuć pozytywne emocje ... chętniej zastanawiać się będą nad losem naszych skrzydlatych przyjaciół.

      Pomóż - mam nadzieję, że po zakończeniu projektu "Szkoła na pTAK"  dzieci będą  uwrażliwione na los np. wróbli, sikorek czy  kosów. Mam nadzieję, że w ramach własnego  otoczenia (w parku, na własnym ogródku czy nawet balkonie)  stworzą miejsce przyjazne ptakom. Zastanowią się jak można im pomóc, a przynajmniej jak ptakom nie szkodzić.

      "Nie trzeba być ornitologiem, aby widzieć co dzieje się z przyrodą. Każdy może ją chronić dając z siebie to, co ma najlepsze".

      Organizatorem tego przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Honorowym patronem projektu jest  Ministerstwa Środowiska, a jej patronem medialnym Gazeta Wyborcza.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.