• Laureaci Konkursu Plastycznego "Kartka wielkanocna"

     • Laureaci Konkursu Plastycznego "Kartka wielkanocna" organizowanego przez Muzeum Regionalne w Chojnowie

      I m - Wiktoria Sawicka

      II m - Amelia Matczak

      III m - Zuzanna Wróbel

      wyróżnienie - Martyna Wieczorek.

      Gratulujemy

     • MĄDREJ GŁOWIE DOŚĆ DWIE SŁOWIE.

     • Nie zwalniamy tempa. Wierzymy, że nawet podczas zdalnej nauki można i trzeba pielęgnować swoje talenty. Stajemy zatem do intelektualnym wyzwań z różnych dziedzin wiedzy.

      15 lutego przystąpiliśmy do ogólnopolskiej olimpiady OLIMPUS - ZADANIA LOGICZNE i już dziś możemy pochwalić się wynikami.

      Na 3126 uczestników z całej Polski uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 3 uzyskali bardzo wysokie lokaty.

      Miano laureatek zdobyły 2 uczennice:

      Iga Grzesiak - 9 miejsce

      Karolina Łaba - 10 miejsce

      Tuż za nimi pozycje zajęli kolejno: 

      Maciej Kucharski - 20 miejsce

      Gabriel Gawek - 22 miejsce

      Dominika Wieczorek - 23 miejsce

      Martyna Wieczorek - 23 miejsce

      Maja Siwka - 26 miejsce

      Zofia Budakiewicz - 29 miejsce

      Bartosz Kruk - 31 miejsce

      Gracjan Sitarz - 38 miejsce.

      Zdrowa rywalizacja, możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i satysfakcja wygranej to najlepsze prezenty na Święta.

      Uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

      Koordynatorem konkursu na terenie szkoły była p. Ewa Wołoszyn.

     • Pasowanie na czytelnika.

     • W dniu dzisiejszym odbyło się pasowanie na czytelnika dla uczniów klas I. Uroczystość przygotowały panie Ewa Więcek, Urszula Bisiorek oraz Ewa Wołoszyn. W przedstawieniu wystąpili uczniowie klasy IIIa.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Funkcjonowanie szkoły od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

     • Do publikacji w Dzienniku Ustaw skierowane zostało nowe rozporządzenie MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      Zgodnie z § 2d ww. rozporządzenia w szkole będzie funkcjonowała świetlica dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują przy walce z COVID-19.

      Nadal będą również prowadzone w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII oraz szkoła będzie organizowała kształcenie zdalne na terenie szkoły dla pojedynczych uczniów (§ 2. 3fa)

      „§ 2. 3fa. W przypadku uczniów szkół podstawowych (…), którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, (…), nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      § 2d 1. W okresie ograniczenia, szkoła podstawowa (…) jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej (…). Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

      2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      6. W klasie VIII szkoły podstawowej (…) dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty (…).

      6a. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 6, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (…)”

     • Kształcenie zdalne w klasach I-III.

     • Zgodnie z przedstawionymi dzisiaj informacjami przez min. Niedzielskiego, od poniedziałku 22 marca do piątku 9 kwietnia uczniowie klas I-III również przechodzą na nauczanie zdalne. Więcej szczegółów, choćby związanych z pracą świetlicy czy biblioteki prawdopodobnie pojawi się w momencie ukazania się znowelizowanego rozporządzenie MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Do 28 marca działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.

     • Od poniedziałku, 15 marca br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym.

      Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 marca  nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 28 marca br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

      Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec marca.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia  11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 448).