• SKO w naszej szkole.

     • W ramach działalności SKO, w naszej szkole, organizowane są warsztaty, konkursy, wycieczki. Biorą w nich udział również uczniowie, którzy nie należą do SKO. Ostatnio odbył się internetowy „Test wiedzy SKO" dla wszystkich chętnych uczniów kl. I -VI

      Opiekun SKO

      Anna Iwanicka

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Egzamin ósmoklasisty.

     • Uczniowie klas VIII pisali w dn. 25-27.05 egzamin ósmoklasisty. Składał się on z testu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki będą znane 2 lipca. Zaświadczenia o wynikach tego egzaminu uczniowie otrzymają 9 lipca.

      Zdjęcia również w galerii zdjęć.

     • Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

     • MEiN udostępniło wszystkim zainteresowanym nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i rodzicom materiały, które mogą wspomóc w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej."14.05.2021Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz pomocnych materiałów edukacyjnych. Będę one wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów oświaty znalazły się m.in. publikacje i poradniki.Zachęcamy do korzystania z materiałów.

      Są one dostępne na dysku google:

      https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing "

     • List kuratora oświaty.

     • Dolnosląski Kurator Oświaty prosił o upowszechnienie jego listu wszystkim nauczycielom i rodzicom.

      "Szanowni Państwo Dyrektorzy!

      Proszę o upowszechnienie załączonego Listu z dn. 17.05.2021 r. poprzez: umieszczenie na stronie internetowej szkoły/placówki, umieszczenie w widocznych miejscach, rozesłanie w formie elektronicznej nauczycielom i rodzicom."

      Oto ten list:

      "Wrocław 2021-05-17                                                                                                                                                                                                                                     

       Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

       

      Trzecia fala pandemii koronawirusa opadła, dzienna liczba zachorowań zmniejszyła się do kilku tysięcy. Wprowadzone obostrzenia oraz masowe szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu  Szczepień przeciw COVID-19 „#Szczepimy się” przyniosły pożądane efekty. Przy tak intensywnym tempie szczepień za kilka tygodni powinniśmy osiągnąć
      w naszym kraju odporność populacyjną.

      Po długich miesiącach wymuszonej przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do szkół: dzieci już uczęszczają do przedszkoli
      i klas I-III w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostaną wznowione zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz
      we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych, od 31 maja nauka stacjonarna stanie się powszechna.

      Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót
      do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć - nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób
      i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem,
      ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu
      do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Klasyfikacji uczniów i promocji do klasy następnej, wszak zajęcia dydaktyczne kończą się już 25 czerwca. Wśród wielu uczniów i rodziców pojawiają się
      - co naturalne - obawy jak będzie wyglądał powrót do szkoły, lęk przed wzmożonymi wymaganiami i falą tsunami sprawdzianów. 

       W tych wyjątkowych chwilach gorąco dziękując za rzetelną i ofiarną pracę oraz ufając w kompetencje Koleżeństwa bardzo proszę o codzienny, promienny uśmiech, zwielokrotnioną empatię, życzliwość i wyrozumiałość. Proszę o wsparcie okazywane wszystkim uczestnikom szkolnej wspólnoty
      i sobie nawzajem.                     

      Mądrzy nauczyciele w starożytnym Rzymie mawiali: „nil mirari, nil indignari, sed intellegere” - nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć. Podążmy tym tropem. Wymagania powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba sprawdzianów (zwłaszcza tych obejmujących większą liczbę jednostek lekcyjnych) winna mieścić się
      w granicach rozsądku i być zgodna z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych muszą zostać wystawione zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uzupełnianie braków oraz nadrabianie zaległości, które powstały podczas nauczania
      na odległość potrwa dłużej niż kilka czy kilkanaście dni. Znów sięgnę
      do skarbnicy mądrości starożytnych Rzymian: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe studendo” (Tak jak kropla drąży skałę/kamień nie siłą, ale ciągłym padaniem, tak człowiek zdobywa wiedzę nie gwałtownie, nie od razu, lecz przez systematyczną naukę).

      Spieszę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy
      187 mln zł na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, będą one dla uczniów dobrowolne. W ramach przeciwdziałania hipokinezji (długotrwałej bezczynności ruchowej) wdrażany jest ministerialny program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, przygotowany
      we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju.
      W szkołach uruchomione zostaną dodatkowe, dobrowolne zajęcia aktywizujące fizycznie uczniów. Szkolenia adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowania wczesnoszkolnego wzbogacające ich warsztat pracy oraz uprawniające do prowadzenia tych dodatkowych zajęć przeprowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajęcia dodatkowe, zarówno przedmiotowe, jak i aktywizujące ruchowo, będą realizowane
      w czerwcu br. oraz od początku nowego roku szkolnego 2021/2022.
      O szczegółach i terminach będziemy na bieżąco informować szkoły. Zapraszam ponadto do częstego odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji
      i Nauki (www. mein.gov.pl) i Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.wroclaw.pl). Obie strony stanowią źródło rzetelnej, aktualnej i użytecznej informacji.   

      Koleżanki i Koledzy! 

      Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawych czyli wyjątkowych, trudnych, niebezpiecznych. Z jednej strony obfitujących w niepokój i rozterki,
      z drugiej pełne ważnych zadań i wyzwań. Tym bardziej potrzebne są dobroć
      i solidarność, zaangażowanie i cierpliwość .

      Jesteśmy wychowawcami i nauczycielami (a każdy nauczyciel wychowuje), którzy nie od wczoraj znają swój pedagogiczny fach. Dysponujemy dużą wiedzą i sporym doświadczeniem, doskonalimy się, dzielimy dobrymi praktykami. Mamy wokół siebie wielu życzliwych ludzi
      i pomocnych organizacji. Jestem święcie przekonany, że wspierając się
      i zgodnie współdziałając sprostamy bezprecedensowemu  wyzwaniu, jakim jest powrót do szkół po kilkumiesięcznej przerwie.

      A poza tym, jak to pisała nasza poetessa Agnieszka Osiecka: „Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie!”.

                                                             Z wyrazami szacunku i serdecznością

                                                                                    Roman Kowalczyk  

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty"

     • Plan nauki hybrydowej.

     • Informacja ta została już wcześniej przekazana przez wychowawców, ale tym, którzy jeszcze nie zapoznali się z najbliższymi planami dotyczącymi formy nauki w SP3 przypominamy.

      Od dn. 17 maja wracają do szkoły uczniowie klas IV-VIII.

      Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia (…) w dn. 17 - 28 maja mają oni być objęci nauką hybrydową.

      W związku z powyższym plan tej nauki wygląda następująco:

      Klasa 4a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21, 28 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24 maja.

      Klasa 4b: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24, 28 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21 maja.

      Klasa 5a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21, 28 maja. Zajęcia zdalne 19, 20 24 maja.

      Klasa 6a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24, 28 maja.

      Klasa 6b: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24, 28 maja.

      Klasa 6c: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21, 28 maja.

      Klasa 6d: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21, 28 maja.

      Klasa 7a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21, 28 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24 maja.

      Klasa 7b: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24, 28 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21 maja.

      Klasa 7c: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24, 28 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21 maja.

      Klasa 8a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24, 28 maja.

      Klasa 8b: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21, 28 maja.

       

      Od 31 maja wszyscy uczniowie przechodzą na naukę stacjonarną.

     • Tydzień ulgi.

     • Szkoła przystąpiła do akcji organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą „Tydzień ulgi”

      Przez najbliższy tydzień, tj w dn. 17-21 maja 2021 r. uczniowie szkoły powracający do nauki stacjonarnej nie będą odpytywani, nie będzie organizowanych sprawdzianów czy kartkówek, nie będą zadawane prace domowe.

      Ze strony akcji: „Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich. “Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek – podarujmy młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek” – wyjaśnia prof. Aleksandra Gruszka -Gosiewska, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ.”

      Trzymamy kciuki za bezstresowy powrót uczniów do szkoły. Cieszymy się, że znowu wszystko wraca na normalne tory.

     • Odlotowe spotkanie.

     • Co trzeba zrobić, żeby książka była odlotowa? Gdzie można spotkać wombata? Co Katarzyna Dowbor robi w stadninie? Na takie i inne pytania odpowiadał wybitny pisarz literatury dziecięcej i młodzieżowej - Marcin Kozioł.

      10 maja bieżącego roku literat spotkał się z uczniami kl. I-III naszej szkoły. Warsztaty były zdalne, ale po obu stronach komputera zasiedli chętni i otwarci na literacką przygodę autor i jego  czytelnicy, stąd gwarancja na udaną wizytę.

      Zaproszony gość opowiadał o swoich twórczych zmaganiach, o dalekich podróżach, które nieustająco planuje i realizuje. Pokazywał pamiątki z egzotycznych wojaży.  Zapoznał dzieci ze swoim literackim bohaterem – wombatem Maksymilianem, podróżnikiem i odkrywcą w jednym. Australijski torbacz jest ssakiem inteligentnym, sprytnym i nade wszystko pomysłowym. Jest pierwszoplanową postacią szkolnej lektury.

      Marcin Kozioł to  profesjonalny pisarz i dziennikarz, ale jego doświadczenie nie uchroniło go od tyrady zawiłych i podchwytliwych pytań młodych czytelników. Wybrzmiały z nich wielka ciekawość świata, dociekliwość i fantazja, czyli prosty przepis na sukces.

      Nie ma lepszej zabawy niż czytanie książek. Kto myśli inaczej, niech pierwszy rzuci… zakładką.

      Czekamy na kolejne owocne spotkania autorskie.

      Za tę przygodę z literaturą dziękujemy dyrektor MBP w Chojnowie, pani B. Landzberg.

      Ewa Wołoszyn

      Zdjęcia w galerii zdjęć.