• Życzenia świąteczne.

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy, Przyjaciele Szkoły, drodzy Uczniowie.

      Mija kolejny rok naszej pracy. Rok wspólnych działań i projektów, rok wytężonej pracy pomimo trudnych uwarunkowań, które po części zmieniły nasze podejście do życia.

      Dziękuję Wam wszystkim za to, że potrafimy te trudności razem przezwyciężać.

      Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim zdrowia, odpoczynku, radości i wielu pięknych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Niech Nowy Rok przyniesie optymizm, mnóstwo inspiracji i sukcesów oraz nadzieję na spokojniejszą przyszłość.

      Mariusz Szklarz

     • Nauka zdalna.

     • 14 grudnia 2021 r. opublikowano rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Zgodnie z powyższym rozporządzeniem nauka stacjonarna w szkołach zostaje zawieszona od dn. 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

      Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III w przypadku, gdy rodzic nie może zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, szkoła będzie organizowała dla tych dzieci opiekę (zajęcia świetlicowe) wraz z możliwością realizacji zajęć z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość (podobnie jak odbywało się to w poprzednim roku szkolnym).

      Nauka zdalna dla wszystkich uczniów to dni 20-22 grudnia 2021 r. oraz 3-5 stycznia 2022 r. Dzień 7 stycznia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

     • Przedświąteczny czas w kl. 3b.

     • Podczas zajęć szkolnych, uczniowie kl. 3 b  ozdobili techniką decoupage bombki choinkowe i przeznaczyli je na kiermasz świąteczny. Wykonali również kartki bożonarodzeniowe i papierowe choinki. Niezwykłym przeżyciem dla uczniów było ubieranie choinki i spotkanie z Mikołajem. Przedświąteczne oczekiwania zostały zakończone klasową wigilią.

      Anna Iwanicka

      Zdjecia w galerii zdjęć.

     • "Debata" dla Rodziców 6a.

     • Mimo trudnej sytuacji pandemicznej SP 3 nie zapomina o edukacji dla rodziców.

      Dziękujemy Wam drodzy Państwo  za aktywne uczestnictwo i współrealizację programu.

      Pozdrawiam. 

      B. Zawadzka

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Zapytanie ofertowe.

     • W zakładce "Zamówienia publiczne" udostępniono zapytanie ofertowe dotyczące dostaw żywności do szkolnej stołówki na rok 2022. 

      Zapraszamy do składania ofert.

     • Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 r.ż.

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. 

      Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

      Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat. Zachęcamy do upowszechnienia treści listu wśród rodziców i opiekunów, aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

      Należy podkreślić, że przedszkole i szkoła mają obowiązek kształtowania  świadomości prozdrowotnej dzieci i uczniów również w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz zwiększać świadomość budowania odporności zbiorowej całego społeczeństwa, czego naturalną konsekwencją jest włączenie się w działania informacyjne. Przypominamy, że obecnie są do wykorzystania w szkołach podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć z wychowawcą opracowane materiały informacyjne dotyczące szczepień dedykowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dostępne na stronie ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne. Tam też czekają już scenariusze zajęć dla klas I-III szkół podstawowych.

      W przygotowywaniu są materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci.

      W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11

      Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:

      • mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
      • na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie
      • na profilu #SzczepimySię,  
      • a także pod numerem infolinii 989.

      Z wyrazami szacunku

      Departament Wychowania i Edukacji WłączającejMinisterstwo Edukacji i Nauki

     • Dolnośląski Klaster Edukacyjny.

     • W siedzibie zarządu Legnickiej Specjalnej Stery Ekonomicznej S.A., w obecności prezesa LSSE p. Przemysława Bożka odbyło się podpisanie umów współpracy pomiędzy LSSE w Legnicy a 4 szkołami, w tym Szkołą Podstawową nr 3 w Chojnowie o przystąpieniu do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego LSSE S.A. w Legnicy.

      Umowa pozwala na współpracę poprzez m. in. organizowanie warsztatów szkolnych, wyjazdów studyjnych, praktyk, staży,  inicjowanie, kreowanie i wdrażanie Zawodowych Projektów Edukacyjnych, wspieranie transferu wiedzy pomiędzy partnerami, animowanie kontaktów formalnych i nieformalnych w ramach Klastra, pozyskiwanie nowych partnerów. Pomoże również w organizacji przedsięwzięć związanych z wyborem dalszego kształcenia dla naszych absolwentów.

      Fotorelacja w galerii zdjęć.

     • Debata w klasie 6a.

     • Dnia 7 grudnia bieżącego roku szkolnego klasa 6 a uczestniczyła w programie profilaktycznym "Debata" prowadzonym przez doświadczone terapeutki P. Krystynę Kuźmiak i P. Teresę Gruszczyńską.

       Celem programu było:

      * ujawnienie głębokich sprzeczności w stereotypowych przekonaniach w relacjach zyski i straty, w poglądach na temat picia alkoholu przez młodzież

      *uświadomienie ukrytych strat w związku z piciem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem innych środków psychoaktywnych

      *głoszenie postulatów chroniących młodych ludzi przed skutkami zażywania substancji psychoaktywnych

      *ukazanie możliwości poszukiwania stylów dobrego życia bez pomocy alkoholu i innych używek

      *nabycie wiedzy o konsekwencjach

      Uczniowie byli współrealizatorami programu i aktywnie w nim uczestniczyli.

       Podajemy postulaty wypracowane przez naszą młodzież:

      1. Postanowienie-do 18 roku życia nie pijemy alkoholu.

      2. Na godzinach wychowawczych uczymy się odmawiania.

      3. Wykonujemy plakaty o tematyce antyalkoholowej "Stop piciu", "Stop paleniu papierosom".

      4. Zająć się nauką.

      5. Rozwijać swoje zainteresowanie-hobby.

      6. Prawdziwych przyjaciół szukamy wśród osób, które nie piją alkoholu.

      7. Przeprowadzić po programie "Debata" akcję antyalkoholową i antynikotynową w klasach młodszych.

           Drodzy Rodzice już wkrótce "Debata" również dla Was. Zachęcamy do uczestnictwa w programie(będzie to okazja do rozmowy z dziećmi na ważny dla nich  temat).

      Bożena Zawadzka i Helena Malak-Fotiadis 

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Mikołaj w szkole.

     • Jak co roku o tej porze, szkołę odwiedził Mikołaj ze swoją świtą.

      Dla wszystkich uczniów przyniósł wypasione worki słodyczy i napracował się przy ich rozdawaniu.

      Bardzo duże podziękowania dla p. Borkowskiej i Książek za organizację tegorocznego mikołaja. 

      Równie duże podziękowania dla rady rodziców za kupno i przygotowanie 443 worków prezentów. Jesteście the best.

      Podziękowania również dla Mikołaja, który doposażył zaplecze sportowe.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Próbny egzamin klas ósmych.

     • Uczniowie klas ósmych pisali dzisiaj I część próbnego egzaminu ósmoklasisty. Był to egzamin z języka polskiego. Jutro i pojutrze dalsze części: matematyka i język obcy.

      Trzymamy kciuki za naszych ósmoklasistów.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Kolejny sukces Franka.

     • W rozegranym w ostatnich dniach w Warszawie Pucharze Polski P2 Kadetów w Taekwondo Olimpijskim uczeń naszej szkoły Franciszek Olszewski po 4 walkach zajął 2 miejsce i zdobył srebrny medal.

      Gratulacje dla wicemistrza oraz życzenia kolejnych sukcesów sportowych

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Profilaktyka uzależnień dla klas ósmych!

     • W dniach od 29 listopada do 1 grudnia bieżącego roku uczniowie klasy 8a, 8b i 8c uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez terapeutę z legnickiego Monaru.

       Celem zajęć profilaktycznych była:

       - profilaktyka uzależnień

       - promocja zdrowego stylu życia

       - dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających 

       - wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń

       - uczenia zachowań asertywnych

       - uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami

       - pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia

       - przeciwdziałanie agresji

        Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi w formie:

        - wykładu

        - burzy mózgu

        - psychodramy

        - debaty

        - dyskusji na forum grupy

      Głównym spodziewanym efektem przeprowadzonych zajęć jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia się młodzieży od substancji psychoaktywnych tj. tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

                                                                                                                  Pedagog szkolny:

                                                                                            Bożena Zawadzka i Helena Malak- Fotiadis