• PODZIĘKOWANIA

     • Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom, byłym uczniom i osobom niezwiązanym ze szkołą za głosy oddane na „Pracownię przedmiotową Interatkin” w głosowaniu na budżet obywatelski 2021.

      Dzięki pomysłodawcom tego projektu: p. Andrzejowi Traczowi i p. Dariuszowi Wołoszynowi oraz Państwa głosom uczniowie otrzymają nowoczesną pracownię, która będzie wykorzystywana przez uczniów podczas zajęć chemii, fizyki, biologii czy geografii. Przewidujemy, że w ciągu tygodnia będzie ona użytkowana przez ok. 600 uczniów przez cały rok szkolny. Nowoczesna pracownia będzie również udostępniana w miarę potrzeb innym podmiotom, które zechcą przeprowadzać tam zajęcia.

      W najbliższym czasie zostanie ona rozbudowana o dodatkowe elementy (m. in. większą liczbę okularów w wirtualnym laboratorium wieloprzedmiotowym ClassVR), o które szkoła stara się w ramach ogłoszonego programu „Laboratoria przyszłości”. Środki z tego programu pozwolą rozbudować nie tylko tą pracownię, ale doposażyć szkołę w wiele dodatkowych sprzętów i pomocy. Przewidywane środki w ramach tego programu to prawie 140 tys. zł.

      To nie są jedyne zabiegi szkoły o pozyskanie dodatkowych pieniędzy na nowoczesne warunki nauki dla naszych uczniów. Szkoła z zieloną tablicą, kredą i suchymi wykładami to przeszłość, choć obecnie pewnie wiele osób tak ją sobie jeszcze wyobraża. Nowoczesna szkoła to obecnie oprócz wykształconej kadry nauczycielskiej również szybko zmieniające się nowoczesne środki dydaktyczne, które uatrakcyjniają i wspomagają naukę, dzięki którym uczniowie mogą wręcz namacalnie dotknąć wiedzy o otaczającym ich świecie.

      Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła stara się o pozyskanie komputerowych programów wspomagających oraz pomocy o łącznej wartości ponad 43 tys. zł (w tym ok 8 tys. zł środków organu prowadzącego). Środki te będą uruchomione w przyszłym roku kalendarzowym po akceptacji wniosków w naborze ogłoszonym przez MENiS.

      Szkoła napisała projekt o środki w ramach RPO WD w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w maju 2021 r. konkursie. Wyniki naboru będą znane w grudniu 2021 - styczniu 2022. Na dodatkowe zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne dla wszystkich uczniów chcemy pozyskać ok 440 tys. zł. Fundusze te będą rozdzielone na dwie chojnowskie szkoły podstawowe.

      Otrzymaliśmy również dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł (w tym 3 tys. zł wkładu własnego organu prowadzącego) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczonych na unowocześnienie wyposażenia oraz zakup nowych pozycji czytelniczych dla szkolnej biblioteki .

      O dodatkowe fundusze stara się również Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki, które oprócz odpisu w ramach 1% podatku pozyskuje fundusze z możliwych dostępnych źródeł oraz angażuje rodziców w pozyskiwanie tych środków.

      Duży wkład w pozyskiwanie funduszy ma również Rada Rodziców działająca w szkole, która organizuje wiele przedsięwzięć w celu pozyskiwania środków  finansowych.

      Dzięki tym wszystkim działaniom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie będą mogli kształcić się w warunkach odpowiadających wyzwaniom XXI wieku.

      Mariusz Szklarz

     • Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

     • Burmistrz Miasta Chojnowa, zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

      Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie w ramach grantu zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

      Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

      1. możliwość skorzystania z dofinansowania mają dzieci ze szkoły podstawowej i szkoły średniej,
      2. dziecko/pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie miasta Chojnowa,
      3. dziecko/pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR,
      4. dziecko/pełnoletni uczeń w roku 2020 i w roku 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

      W celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć oświadczenie. Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.

      Formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz na stronie internetowej www.chojnow.eu.

      Do oświadczenia należy dołączyć informację o wyborze sprzętu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w dawnym PPGR (wymóg nieobligatoryjny) .

      Złożenie wniosku nie gwarantuje wsparcia w ramach projektu.

      Oświadczenie wraz za należy złożyć do dnia 3 listopada 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1.

      Szczegółowe informacje na temat Grantów PPGR dostępne są na stronie internetowej Wparcie PPGR (link) oraz pod numerem telefonu 76 8186681.

      Wszystkie załączniki zostały wysłąne w inforamcji w e-dzienniku.

     • Pasowanie na pierwszoklasistę.

     • W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste pasowanie na pierwszoklasistę. Uczniowie obydwu klas pierwszych, po krótkim programie zaprezentowanym przez uczniów pod opieką swoich wychowawczyń zostali pasowani na uczniów. Otrzymali również drobne upominki ufundowane przez radę rodziców oraz p. Waldemara Michowskiego.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wycieczka klasy 4a i 4b.

     • Uczniowie klasy 4a i 4b ze swoimi wychowawcami i niektórymi rodzicami korzystając z pięknej pogody wybrali się na wycieczkę do Piechowic i okolic.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wycieczka klasy 3b do Grodźca.

     • W piękny, słoneczny, dzień, uczniowie kl. 3 b pod opieką wychowawcy i rodziców, zdobyli bazaltowy, powulkaniczny szczyt Grodziec o wysokości 389 m n.p.m. Następnie zwiedzili, pod kierunkiem przewodnika, malowniczą warownię- Zamek Grodziec. Pan przewodnik przybliżył zwiedzającym  historię zamku i opowiedział legendy z nim związane. Na koniec uczniowie zakupili pamiątki. Wycieczka była bardzo udana. Wszystkim dopisywał dobry humor.

      Anna Iwanicka

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • #sadziMY - akcja sadzenia drzewek.

     • Uczniowie klasy IVa pod opieką p. Bartosza Gębali - swojego wychowawcy i organizatora akcji w szkole sadzili dzisiaj drzewka na terenie przyszkolnym.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.