• Wycieczka klasy 4a i 4b.

     • Wycieczka klas 4a i 4b do Niemiec. Planetarium w Cottbus, Park w Branitz, Manufaktura Czekolady Felicitas w Hornow.

      Zdjęcia Marta Lewicka-Kościk.

     • Otwarcie pracowni fizycznej.

     • W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie naszej nowej pracowni fizycznej. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Przyjaciół Trójki i wsparciu Starostwa Powiatowego w Legnicy, Urzędu Miasta Chojnowa oraz Fundacji KGHM zostały pozyskane i wykorzystane środki, dzięki którym powstała nowoczesna pracowania fizyczna.

      Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt: Staroście Powiatu Legnickiego Adamowi Babuśka, Członkowi Zarządu Powiatu Legnickiego Krzysztofowi Sowińskiemu, Burmistrzowi Miasta Chojnowa Janowi Serkiesowi, pracownikom chojnowskiego urzędu Marcie Kucfir i Joannie Galik, Stowarzyszeniu Przyjaciół Trójki w osobach: Adam Bielecki, Justyna Piróg, Agnieszka Bielecka, Mirosława Spes.

      Obecni byli również radni powiatowi Dariusz Wołoszyn i Andrzej Tracz oraz dyrektor PZS Mariusz Kowalczyk.

      Wygląd i wyposażenie pracowni to już II połowa XXI wieku…

      Koszt projektu wyniósł 90.586 ,60 zł. W dużej mierze sfinansowała go Gmina Miejska Chojnów (blisko 54 tys. Zł). Z Fundacji KGHM zostało pozyskane dofinansowanie w kwocie 37 tys. zł.

      Starosta wręczył również zaległe upominki Mateuszowi Chylakowi i Aleksandrowi Czarnemu za osiągnięcia w konkursie robotyki.

      Przy tej okazji Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies poinformował, że w przyszłorocznym budżecie został ujęty remont-budowa nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Brawo.

     • Pasowanie pierwszoklasistów.

     • W dniu dzisiejszym odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Pierwszaki, pod opieką swoich wychowawczyń zaprezentowały się wyśmienicie: śpiewały piosenki, recytowały wiersze, odpowiadały na pytania swoich starszych koleżanek i kolegów. 

      Po tym "egzaminie" odbyło się pasowanie, na którym obecny był również Burmistrz Miasta Chojnowa p. Jan Serkies.

      Pierwszaki otrzymały prezenty ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie prezentowaną przez jej przewodniczącego p. Tomasza Ganga.

      Podziękowania dla wychowawczyń i rodziców, Gratulacje dla pierwszaków.

      Zdjęcia w galerii zdjęć. 

     • Szkoła edukuje Rodziców!

     • Rok szkolny 2023/24 obfituje w liczne programy profilaktyczno- wychowawcze dla  rodziców.

      1. Dnia 30 października   rodzice  klas 3a i 3b uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem, terapeutą p. Krystyną Kuźmiak. Na spotkaniu omówiona została realizacja Programu profilaktycznego „Cukierki”, którego uczestnikami były dzieci klas 3a i 3b. To nie jedyny punkt tego spotkania. Rodzice pod kierunkiem p. psycholog zastanawiali się, jakie są potrzeby ich dzieci i w jaki sposób je zaspakajać. Wypracowali długą listę potrzeb. Dowiedzieli się, jak o nie dbać i czego w relacjach z dziećmi nie należy robić.

      2. Dnia 6  listopada rodzice klas 7 i 8 uczestniczyli w spotkaniu ze specjalistą z legnickiego sanepidu p. Katarzyną Łochowską. Tematem spotkania była: „Depresja u dzieci i młodzieży i jak sobie z nią radzić.”

      3. Dnia 13 listopada rodzice klas 6a i 6b uczestniczyli w spotkaniu z p. K. Kuźmiak. Podczas tego spotkania omówiono przeprowadzony program profilaktyczno-wychowawczy „Debata”, którego współrealizatorami były dzieci z klas 6a i 6b.

      Pani psycholog przeprowadziła również program „Debata” dla ww. rodziców. Celem spotkania było:

      - dostarczenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających w tym dopalaczy i związanych z nimi zagrożeń dla dzieci i młodzieży

      - zwiększenie świadomości i wrażliwości rodziców na „edukację alkoholową” dzieci w domu

      - skłonienie rodziców do refleksji nad własnymi postawami wobec picia

      To tyko część zaplanowanych działań.

      Serdecznie zapraszam 4 grudnia, tym razem rodziców klas 4 i 6 na spotkanie  z p. K. Łochowską na temat:  „Depresja, gdzie szukać pomocy”.

      Bożena Zawadzka

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Program profilaktyczny.

     • Szkoła bierze udział w programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego.

      Program realizowany jest przy współpracy firmy Cogito oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

     • Debata w klasach 6.

     • W dniach 6, 10 listopada 2023 r. uczniowie klasy 6a i 6b uczestniczyli w Programie Profilaktycznym "Debata".

      Celem programu było:

      -ujawnienie głębokich sprzeczności w stereotypowych przekonaniach w relacjach zyski i straty w poglądach na temat picia alkoholu przez młodzież

      -uświadomienie ukrytych strat w związku z piciem alkoholu

      -zgłoszenia postulatów chroniących młodych ludzi przed skutkami zażywania substancji psychoaktywnych

      -ukazanie możliwości poszukiwania stylów dobrego życia bez pomocy alkoholu i innych używek

      Program realizowany był w ciągu 3 h lekcyjnych. Uczniowie jako uczestnicy są również współrealizatorami programu i aktywnie biorą w nim udział.

      Wiodące strategie profilaktyczne to:

      -praca nad przekształceniem przekonań normatywnych 

      -osobiste postanowienie

      -ukazanie konfliktu "cenione wartości"-picie

      -wiedza o konsekwencjach

      Poniżej wypracowane przez młodzież 6a i 6b postulaty:

      1.Uczymy młodszych jak żyć bez alkoholu i papierosów

      2.Szukamy przyjaciół wśród osób, które nie piją i nie palą oraz nie namawiają nas do tego

      3.Uczymy się postawy asertywnej (odmawiać)

      4.Wykonamy plakaty "Alkohol jest zły"

      5.Unikamy alkoholu, papierosów i innych narkotyków.

       

      Bożena Zawadzka

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Akademia z okazji Święta Niepodległości.

     • Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oprócz wydarzeń organizowanych przez władze miasta, nasza szkoła przygotowała i zaprezentowała w Domu Schrama mieszkańcom Chojnowa akademię z tej okazji.

      Było pięknie i wzruszająco.

      Podziękowania dla wszystkich uczniów występujących w tej akademii. Byliście wspaniali. Specjalne podziękowania dla opiekunów przygotowujących to wydarzenie: Ewie Wołoszyn, Tomaszowi Susmędowi, Dariuszowi Wołoszynowi, Izabeli Hibner-Majewskiej, Magdzie Książek, Jagodzie Zderskiej, Jerzemu Krakowskiemu oraz wszystkim rodzicom zaangażowanym w ten występ. 

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Święto Niepodległości w szkole.

     • Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości klasa 3b pod opieką swojej wychowawczyni zaprezentowała dla klas 1-3 przedstawienie związane z tym dniem.

      Odśpiewany został również wspólnie hymn Polski.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

       

     • Śniadanie daje moc.

     • Uczniowie naszej szkoły realizują program edukacyjny „Śniadanie daje moc”. Celem akcji jest promowanie zasad zdrowego odżywiania oraz zwiększania świadomości uczniów na temat znaczenia śniadania dla ich zdrowia. Uczniowie kl. 2a wykonali piramidy żywieniowe i przygotowali samodzielnie drugie śniadanie w szkole. Anna Iwanicka

     • Zdrowe śniadanie w klasie 1b.

     • 8 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zdrowego Śniadania. Głównym celem organizacji tego dnia jest zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się.

      Zdjęcia Katarzyna Jędraszczyk.

     • Konkurs w ramach Tygodnia Patriotyzmu.

     • W dniu dzisiejszym odbył się III Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Ojczyźnie Śpiewamy" organizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie. W konkursie brały udziały udział nasze reprezentantki pod opieką Tomasza Susmęda. Magdalena Chylak, Dominika Gładun i Patrycja Kaczmarczyk otrzymały wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej.

      Gratulacje dla wykonawczyń i opiekuna.

     • Program profilaktyczny "Cukierki"

     • W dniach 25, 27 października 2023 r. uczniowie klas 3a i 3b byli współrealizatorami 4 godzinnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego "Cukierki".

      Program posiada rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej, powstał  przy współpracy Fundacji Homo-Homini.

      Zamierzona cele:

      -przybliżenie ucz. podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych

      - uczenie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi i troski o własne bezpieczeństwo

      -zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi

      - współpracy a jest to forma zapobiegająca zachowaniom agresywnym

      - uczenie postawy szacunku i zaufania w stosunku do personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mających udzielać wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

      Program prowadziła doświadczona terapeutka, od wielu lat współpracująca z naszą szkołą p. K. Kuźmiak.

      Drodzy Rodzice Wasze pociechy pozyskały ważną wiedzę, ale również dobrze się bawiły.

     • Żywa lekcja historii.

     • Agencja widowisk historycznych Arkona zaprezentowała dzisiaj uczniom klas 7-8 lekcję historii „Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości”.

      Uczniowie mogli dzięki temu zobaczyć jak wyglądał pobór do wojska legionistów, pokaz musztry, pokaz walk na szable i bagnety oraz zobaczyć repliki uzbrojenia i umundurowanie z tych czasów.