• Zbiórka darów dla Ukrainy.

     • Szanowni Rodzice i Nauczyciele, drodzy Uczniowie.

      Przyłączamy się do akcji pomocy ludziom, którzy doświadczają tragedii. Przyłączamy się do organizowania zbiórki żywności długoterminowej: konserw, kawy, herbaty, cukru, oleju, ryżu, kaszy, cukru, makaronów, słodyczy oraz artykułów higienicznych, środków czystości, nowych śpiworów, kocy, pościeli, środków opatrunkowych.   

      Prosimy o dostarczanie tych rzeczy do szkoły, od dzisiaj do piątku w godz. 7.00-18.00

      Pomóżmy naszym sąsiadom… to dla nas tak niewiele, a wiele dla nich.

      Zabrane rzeczy zostaną dostarczone do legnickiego starostwa.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

     • Wrocław 2022-02-21                                                                                                                                                                                     

                                                         Szanowni Rodzice!

      Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań
      i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji
      o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

      Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu
      do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

      Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję
      o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

      Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego
      i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

       Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie
      w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

      Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

      Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag
      i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

                                                                                       Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

                                                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                                                    Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Nagroda w konkursie SKO.

     • Szkolna Kasa Oszczędności prowadzona przez p. Annę Iwanicką zdobyła nagrodę III stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu SKO dla szkół.

      Gratulacje.

     • Nauka zdalna.

     • Zgodnie z informacjami podanymi przed chwilą wraca nauka zdalna.

      Nie obejmuje ona uczniów klas 1-4, którzy nadal kształcą się stacjonarnie. Oprócz oczywiście klas, które są jeszcze na kwarantannie, czyli klasy 1a i 1b, które powinny pojawić się w szkole w piątek.

      Pozostałe klasy, czyli klasy 5-8 przechodzą od czwartku w tryb kształcenia zdalnego. Część z tych klas już dzisiaj przeszło na kwarantannę - ci uczniowie również od jutra przechodzą na kształcenie zdalne.

      To tylko 2 dni do ferii.

      Minister powiedział, że:

      "— Jesteśmy pełni nadziei, że z końcem lutego wszyscy wrócimy do nauki stacjonarnej. Zakładamy, że szczyt tej fali będzie przypadał na za trzy tygodnie.

      — Nie ma podziału terytorialnego. We wszystkich szkołach do końca ferii. Nie zakładamy, że to będzie trwało dłużej — dodał"

      Na razie trzeba poczekać na aktualizację rozporządzenia MEiN dotyczącego Covid.

      Minister później doprecyzował - kształcenie zdalne do 27 lutego.

     • II miejsce Michała w Grębocicach.

     • II miejsce dla Michała Kowalczyka w Grębocicach w konkursie dla szkół podstawowych Dolnego Śląska z piosenką „Ciągle pada” - Czerwonych Gitar.

      Gratulacje dla Michała i opiekunów.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Warsztaty ekologiczne.

     • W szkole odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów organizowane przez Ekolandia.edu. Dzisiaj prowadząca spotkała się z uczniami klas młodszych oraz czwartych. Kolejna część warsztatów, dla kolejnych klas odbędzie się 25 i 28 stycznia.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Kolejny sukces Michała.

     • Sukces Michała we Wrocławiu. W XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" Michał Kowalczyk zająć II miejsce. Gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.