• Wspieramy schroniska dla zwierząt.

     • Od kilku lat nasza szkoła z okazji przypadającego w październiku Dnia Kundelka, organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt. W tym roku również przystąpiliśmy do współpracy z firmą Sonac z Osetnicy. Każdy uczeń, który przyniósł pokarm dla psa lub kota otrzymywał drobny upominek. Dzieci chętnie przynosiły karmę suchą, puszki a nawet kocyki dla podopiecznych schronisk. Zebraliśmy 235 kilogramów karmy i 10 kocyków. Firma Sonac przekaże żywność do schroniska dla zwierząt. W akcję szczególnie zaangażowała się klasa II a i II b.

      Magdalena Książek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Akcja kasztan.

     • Na początku października spacer pierwszaków do parku zainspirował całą społeczność szkolną do zbierania kasztanów. Samorząd uczniowski ogłosił konkurs. Na klasę, która nazbiera najwięcej kasztanów czekała nagroda niespodzianka. Akcja trwała cały miesiąc. Dzieci przynosiły kasztany do swoich sal lekcyjnych.

      Na zakończenie wszystko zostało zważone, spisane i odebrane przez firmę Cineta z Chojnowa. Zebrane kasztany będą przetworzone na maści i kosmetyki. Akcja przyniosła szkole ponad 600 zł zysku. Najwięcej (120 kg) kasztanów zebrała klasa III b.

      Magdalena Książek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

     • Platforma Specjalistyczno-Doradcza https://pwpp.uksw.edu.pl/ 

      w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli MEiN, prężnie się rozwija i aktualnie w ofercie proponuje następujące obszary wsparcia. 

      • prowadzenie bezpłatnego doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów m.in. w następujących obszarach:
       • wsparcie emocjonalne i informacyjne w bieżących trudnych sytuacjach dzieci, młodzieży i dorosłych
       • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
       • praca z zespołem klasowym,
       • przezwyciężanie trudności w komunikacji i w relacjach,
       • przewlekły stres,
       • wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
       • i inne
      • Prowadzenie bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli, rodziców i specjalistów – trenerzy mają wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli). Szkolenia są online, ale prowadzone metodą warsztatową w kontakcie. Aktualnie w ofercie jest łącznie kilkadziesiąt szkoleń z następujących obszarów:
       • Budowania wspierających relacji z uczniem
       • Wzmacnianie odporności psychicznej
       • Wykorzystania relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy wychowawczej
       • Komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy,
       • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
       • Radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, wstyd, poczucie winy,
       • Kompetencje głębokie w pracy nauczyciela
       • Pomoc uczniom z krótkowzrocznością

      Wkrótce oferta platformy poszerzy się o następujące obszary:

      • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
      • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
      • Rozwijanie warsztatu metodycznego nauczycieli i wychowawców
      • Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych
      • Edukacja domowa
      • i inne

       Wszystkie szkolenia i konsultacje w ramach poradnictwa są online i bezpłatne. W każdym tygodniu poszerzana jest oferta szkoleń i dostępnych specjalistów.

       Na czacie minimum 8 godzin dziennie jest dyżur osób służących informacją na temat programu i platformy (w tym wspieranie w procedurze logowania, zapisu na szkolenia oraz nawigacji po stronie).

       

      Link do Platformy:

      https://pwpp.uksw.edu.pl/

       

      Kalendarium szkoleń:

      https://pwpp.uksw.edu.pl/nauczyciele/metody-pracy-z-emocjami/?event_rdate=20211105163000,20211105183000#

       

      Zachęcamy do korzystania z oferty oraz przekazanie informacji o platformie nauczycielom, uczniom i rodzicom.

       

      Z poważaniem,

       

      Barbara Rybicka

      Koordynator Programu wsparcia 

      psychologiczno-pedagogicznego 

      dla uczniów i nauczycieli MEiN

       

      Tel. 609 969 222

     • PODZIĘKOWANIA

     • Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom, byłym uczniom i osobom niezwiązanym ze szkołą za głosy oddane na „Pracownię przedmiotową Interatkin” w głosowaniu na budżet obywatelski 2021.

      Dzięki pomysłodawcom tego projektu: p. Andrzejowi Traczowi i p. Dariuszowi Wołoszynowi oraz Państwa głosom uczniowie otrzymają nowoczesną pracownię, która będzie wykorzystywana przez uczniów podczas zajęć chemii, fizyki, biologii czy geografii. Przewidujemy, że w ciągu tygodnia będzie ona użytkowana przez ok. 600 uczniów przez cały rok szkolny. Nowoczesna pracownia będzie również udostępniana w miarę potrzeb innym podmiotom, które zechcą przeprowadzać tam zajęcia.

      W najbliższym czasie zostanie ona rozbudowana o dodatkowe elementy (m. in. większą liczbę okularów w wirtualnym laboratorium wieloprzedmiotowym ClassVR), o które szkoła stara się w ramach ogłoszonego programu „Laboratoria przyszłości”. Środki z tego programu pozwolą rozbudować nie tylko tą pracownię, ale doposażyć szkołę w wiele dodatkowych sprzętów i pomocy. Przewidywane środki w ramach tego programu to prawie 140 tys. zł.

      To nie są jedyne zabiegi szkoły o pozyskanie dodatkowych pieniędzy na nowoczesne warunki nauki dla naszych uczniów. Szkoła z zieloną tablicą, kredą i suchymi wykładami to przeszłość, choć obecnie pewnie wiele osób tak ją sobie jeszcze wyobraża. Nowoczesna szkoła to obecnie oprócz wykształconej kadry nauczycielskiej również szybko zmieniające się nowoczesne środki dydaktyczne, które uatrakcyjniają i wspomagają naukę, dzięki którym uczniowie mogą wręcz namacalnie dotknąć wiedzy o otaczającym ich świecie.

      Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła stara się o pozyskanie komputerowych programów wspomagających oraz pomocy o łącznej wartości ponad 43 tys. zł (w tym ok 8 tys. zł środków organu prowadzącego). Środki te będą uruchomione w przyszłym roku kalendarzowym po akceptacji wniosków w naborze ogłoszonym przez MENiS.

      Szkoła napisała projekt o środki w ramach RPO WD w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w maju 2021 r. konkursie. Wyniki naboru będą znane w grudniu 2021 - styczniu 2022. Na dodatkowe zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne dla wszystkich uczniów chcemy pozyskać ok 440 tys. zł. Fundusze te będą rozdzielone na dwie chojnowskie szkoły podstawowe.

      Otrzymaliśmy również dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł (w tym 3 tys. zł wkładu własnego organu prowadzącego) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczonych na unowocześnienie wyposażenia oraz zakup nowych pozycji czytelniczych dla szkolnej biblioteki .

      O dodatkowe fundusze stara się również Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki, które oprócz odpisu w ramach 1% podatku pozyskuje fundusze z możliwych dostępnych źródeł oraz angażuje rodziców w pozyskiwanie tych środków.

      Duży wkład w pozyskiwanie funduszy ma również Rada Rodziców działająca w szkole, która organizuje wiele przedsięwzięć w celu pozyskiwania środków  finansowych.

      Dzięki tym wszystkim działaniom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie będą mogli kształcić się w warunkach odpowiadających wyzwaniom XXI wieku.

      Mariusz Szklarz

     • Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

     • Burmistrz Miasta Chojnowa, zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

      Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie w ramach grantu zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

      Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

      1. możliwość skorzystania z dofinansowania mają dzieci ze szkoły podstawowej i szkoły średniej,
      2. dziecko/pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie miasta Chojnowa,
      3. dziecko/pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR,
      4. dziecko/pełnoletni uczeń w roku 2020 i w roku 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

      W celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć oświadczenie. Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.

      Formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz na stronie internetowej www.chojnow.eu.

      Do oświadczenia należy dołączyć informację o wyborze sprzętu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w dawnym PPGR (wymóg nieobligatoryjny) .

      Złożenie wniosku nie gwarantuje wsparcia w ramach projektu.

      Oświadczenie wraz za należy złożyć do dnia 3 listopada 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1.

      Szczegółowe informacje na temat Grantów PPGR dostępne są na stronie internetowej Wparcie PPGR (link) oraz pod numerem telefonu 76 8186681.

      Wszystkie załączniki zostały wysłąne w inforamcji w e-dzienniku.

     • Pasowanie na pierwszoklasistę.

     • W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste pasowanie na pierwszoklasistę. Uczniowie obydwu klas pierwszych, po krótkim programie zaprezentowanym przez uczniów pod opieką swoich wychowawczyń zostali pasowani na uczniów. Otrzymali również drobne upominki ufundowane przez radę rodziców oraz p. Waldemara Michowskiego.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wycieczka klasy 4a i 4b.

     • Uczniowie klasy 4a i 4b ze swoimi wychowawcami i niektórymi rodzicami korzystając z pięknej pogody wybrali się na wycieczkę do Piechowic i okolic.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wycieczka klasy 3b do Grodźca.

     • W piękny, słoneczny, dzień, uczniowie kl. 3 b pod opieką wychowawcy i rodziców, zdobyli bazaltowy, powulkaniczny szczyt Grodziec o wysokości 389 m n.p.m. Następnie zwiedzili, pod kierunkiem przewodnika, malowniczą warownię- Zamek Grodziec. Pan przewodnik przybliżył zwiedzającym  historię zamku i opowiedział legendy z nim związane. Na koniec uczniowie zakupili pamiątki. Wycieczka była bardzo udana. Wszystkim dopisywał dobry humor.

      Anna Iwanicka

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • #sadziMY - akcja sadzenia drzewek.

     • Uczniowie klasy IVa pod opieką p. Bartosza Gębali - swojego wychowawcy i organizatora akcji w szkole sadzili dzisiaj drzewka na terenie przyszkolnym.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • PASZPORT CZYTELNICZY

     • Pierwszy dzień jesieni zakończył dwumiesięczną ogólnopolską akcję czytelniczą. Inicjatywa przeznaczona była dla chętnych z klas VI-VIII. Wakacyjne doświadczenia czytelnicze miały znaleźć swoje odzwierciedlenie w „Paszporcie czytelniczym”. Polecane pozycje obejmowały literaturę wszystkich kontynentów. Czytelnicy mogli nominować książki i zaznaczyć je na mapie świata (obecnej w paszporcie). Ci młodsi zamieszczali samodzielnie wybrane utwory. Na zakończenie intelektualnej podróży właściciel paszportu dokonywał wyboru książki sezonu. Wybierał z niej ulubiony cytat i rysował portret najsympatyczniejszego bohatera. We wspomnianą czytelniczą podróż ze swoim paszportem wybrali się: Zuzanna Barnowska, Zofia Budakiewicz, Mateusz Chylak, Iga Grzesiak, Maja Guściora, Magda Mroczko, Arkadiusz Pura, Dominika, Wieczorek, Martyna Wieczorek. Ich wysiłek zostanie nagrodzony oceną celującą z języka polskiego i drobnym upominkiem. Najlepszy „Czytelniczy paszport” przygotowałai tym samym otrzymała miano ZŁOTEGO CZYTELNIKA - Magdalena Mroczko. Gratulujemy i zapraszamy w kolejną czytelniczą podróż.

      Ewa Wołoszyn

     • Czy to było Eldorado?

     • W poniedziałek i wtorek ubiegłego tygodnia (20 i 21 września) dwie klasy 5a i 6a wyruszyły na Złotą Wycieczkę. Przez dwa dni przeżyły tyle przygód, że ze zwykłych uczniów stali się „rasowymi” poszukiwaczami skarbów. Organizator nie oszczędzał młodych adeptów sztuki górniczej. Najpierw łagodnie zapoznał ich z historią kopalni w Złotym Stoku, wyjawił kilka, mrożących krew w żyłach, historii, uchylił rąbka tajemnicy głębokich sztolni. By potem w praktyce przetestować wycieczkowiczów. Młodzi ochotnicy poszukiwali złota w lodowatych źródłach kopalni, uczyli się łucznictwa, przemierzali labirynty podziemnego świata, szukając rozwiązań zagadkowych pytań. Nikt nie uprzedził śmiałków, że w ciemnych korytarzach STRASZY! Wzmocnieni dawką adrenaliny szybko uporali się z zadaniem. Po takich emocjach kolejne wyzwania miały okazać się banalne. Nic bardziej mylnego. Bo któż by przypuszczał, że spływ w zalanej sztolni będzie wiódł ku górze? Kto przewidziałby tunel strachu w średniowiecznej osadzie górniczej? Niespodzianki goniły niespodzianki.Na koniec emocjonujących zmagań z czasem i przestrzenią doświadczeni uczniowie otrzymali od miejscowego Kata dar najcenniejszy - WOLNOŚĆ. Zabrali go do domów z obietnicą wiecznej pielęgnacji.Udany klasowy wyjazd potwierdził znane przysłowie- CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE. SAMI NIE WIECIE, CO POSIADACIE.

      Ewa Wołoszyn