• Podziękowania dla darczyńcy.

     • Dzięki pomocy finansowej darczyńcy – p. Dariusza Sywaka z PHU „D.S.” został zakupiony do szkoły nowy sprzęt, który znacznie ułatwi prace porządkowe. To maszyna czyszcząco-sprzątająca, której zakup planowaliśmy od jakiegoś czasu, ale jak zwykle problemem był brak funduszy. Dzięki p. Darkowi oraz p. Kasi Gnas, która objęła to organizacyjnie już mamy to. Podziękowania dla p. Darka oraz p. Katarzyny.

     • Strefa kibica w SP3.

     • Z okazji trwającyh mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz szkolnych rozgrywek międzyklasowych Euro2020 cała szkoła dzisiaj była w barwach biało-czerwonych.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek.

     • Warszawa, 11 czerwca 2021 roku

       

      Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
      – informacje dla szkół i placówek

       

      Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

      Organizacja szczepień

      Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych
      i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

      Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

      Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

      Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

      Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

      • zgodę rodzica,
      • kwestionariusz,
      • kwalifikację lekarza,
      • szczepienie.

      Harmonogram szczepień po wakacjach

      Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

       

      Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

      • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
      • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
      • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

      Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

      Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

      Dlaczego warto się zaszczepić?

      Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

      Jak działa szczepionka?

      Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

      Departament Informacji i Promocji

     • Dzień dziecka

     • Z okazji dnia dziecka była okazja do innych zajęć niż tylko w klasie i przy tablicy.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • SKO w naszej szkole.

     • W ramach działalności SKO, w naszej szkole, organizowane są warsztaty, konkursy, wycieczki. Biorą w nich udział również uczniowie, którzy nie należą do SKO. Ostatnio odbył się internetowy „Test wiedzy SKO" dla wszystkich chętnych uczniów kl. I -VI

      Opiekun SKO

      Anna Iwanicka

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Egzamin ósmoklasisty.

     • Uczniowie klas VIII pisali w dn. 25-27.05 egzamin ósmoklasisty. Składał się on z testu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki będą znane 2 lipca. Zaświadczenia o wynikach tego egzaminu uczniowie otrzymają 9 lipca.

      Zdjęcia również w galerii zdjęć.

     • Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

     • MEiN udostępniło wszystkim zainteresowanym nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i rodzicom materiały, które mogą wspomóc w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej."14.05.2021Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz pomocnych materiałów edukacyjnych. Będę one wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów oświaty znalazły się m.in. publikacje i poradniki.Zachęcamy do korzystania z materiałów.

      Są one dostępne na dysku google:

      https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing "

     • List kuratora oświaty.

     • Dolnosląski Kurator Oświaty prosił o upowszechnienie jego listu wszystkim nauczycielom i rodzicom.

      "Szanowni Państwo Dyrektorzy!

      Proszę o upowszechnienie załączonego Listu z dn. 17.05.2021 r. poprzez: umieszczenie na stronie internetowej szkoły/placówki, umieszczenie w widocznych miejscach, rozesłanie w formie elektronicznej nauczycielom i rodzicom."

      Oto ten list:

      "Wrocław 2021-05-17                                                                                                                                                                                                                                     

       Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

       

      Trzecia fala pandemii koronawirusa opadła, dzienna liczba zachorowań zmniejszyła się do kilku tysięcy. Wprowadzone obostrzenia oraz masowe szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu  Szczepień przeciw COVID-19 „#Szczepimy się” przyniosły pożądane efekty. Przy tak intensywnym tempie szczepień za kilka tygodni powinniśmy osiągnąć
      w naszym kraju odporność populacyjną.

      Po długich miesiącach wymuszonej przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do szkół: dzieci już uczęszczają do przedszkoli
      i klas I-III w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostaną wznowione zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz
      we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych, od 31 maja nauka stacjonarna stanie się powszechna.

      Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót
      do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć - nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób
      i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem,
      ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu
      do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Klasyfikacji uczniów i promocji do klasy następnej, wszak zajęcia dydaktyczne kończą się już 25 czerwca. Wśród wielu uczniów i rodziców pojawiają się
      - co naturalne - obawy jak będzie wyglądał powrót do szkoły, lęk przed wzmożonymi wymaganiami i falą tsunami sprawdzianów. 

       W tych wyjątkowych chwilach gorąco dziękując za rzetelną i ofiarną pracę oraz ufając w kompetencje Koleżeństwa bardzo proszę o codzienny, promienny uśmiech, zwielokrotnioną empatię, życzliwość i wyrozumiałość. Proszę o wsparcie okazywane wszystkim uczestnikom szkolnej wspólnoty
      i sobie nawzajem.                     

      Mądrzy nauczyciele w starożytnym Rzymie mawiali: „nil mirari, nil indignari, sed intellegere” - nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć. Podążmy tym tropem. Wymagania powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba sprawdzianów (zwłaszcza tych obejmujących większą liczbę jednostek lekcyjnych) winna mieścić się
      w granicach rozsądku i być zgodna z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych muszą zostać wystawione zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uzupełnianie braków oraz nadrabianie zaległości, które powstały podczas nauczania
      na odległość potrwa dłużej niż kilka czy kilkanaście dni. Znów sięgnę
      do skarbnicy mądrości starożytnych Rzymian: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe studendo” (Tak jak kropla drąży skałę/kamień nie siłą, ale ciągłym padaniem, tak człowiek zdobywa wiedzę nie gwałtownie, nie od razu, lecz przez systematyczną naukę).

      Spieszę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy
      187 mln zł na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, będą one dla uczniów dobrowolne. W ramach przeciwdziałania hipokinezji (długotrwałej bezczynności ruchowej) wdrażany jest ministerialny program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, przygotowany
      we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju.
      W szkołach uruchomione zostaną dodatkowe, dobrowolne zajęcia aktywizujące fizycznie uczniów. Szkolenia adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowania wczesnoszkolnego wzbogacające ich warsztat pracy oraz uprawniające do prowadzenia tych dodatkowych zajęć przeprowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajęcia dodatkowe, zarówno przedmiotowe, jak i aktywizujące ruchowo, będą realizowane
      w czerwcu br. oraz od początku nowego roku szkolnego 2021/2022.
      O szczegółach i terminach będziemy na bieżąco informować szkoły. Zapraszam ponadto do częstego odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji
      i Nauki (www. mein.gov.pl) i Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.wroclaw.pl). Obie strony stanowią źródło rzetelnej, aktualnej i użytecznej informacji.   

      Koleżanki i Koledzy! 

      Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawych czyli wyjątkowych, trudnych, niebezpiecznych. Z jednej strony obfitujących w niepokój i rozterki,
      z drugiej pełne ważnych zadań i wyzwań. Tym bardziej potrzebne są dobroć
      i solidarność, zaangażowanie i cierpliwość .

      Jesteśmy wychowawcami i nauczycielami (a każdy nauczyciel wychowuje), którzy nie od wczoraj znają swój pedagogiczny fach. Dysponujemy dużą wiedzą i sporym doświadczeniem, doskonalimy się, dzielimy dobrymi praktykami. Mamy wokół siebie wielu życzliwych ludzi
      i pomocnych organizacji. Jestem święcie przekonany, że wspierając się
      i zgodnie współdziałając sprostamy bezprecedensowemu  wyzwaniu, jakim jest powrót do szkół po kilkumiesięcznej przerwie.

      A poza tym, jak to pisała nasza poetessa Agnieszka Osiecka: „Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie!”.

                                                             Z wyrazami szacunku i serdecznością

                                                                                    Roman Kowalczyk  

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty"

     • Plan nauki hybrydowej.

     • Informacja ta została już wcześniej przekazana przez wychowawców, ale tym, którzy jeszcze nie zapoznali się z najbliższymi planami dotyczącymi formy nauki w SP3 przypominamy.

      Od dn. 17 maja wracają do szkoły uczniowie klas IV-VIII.

      Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia (…) w dn. 17 - 28 maja mają oni być objęci nauką hybrydową.

      W związku z powyższym plan tej nauki wygląda następująco:

      Klasa 4a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21, 28 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24 maja.

      Klasa 4b: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24, 28 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21 maja.

      Klasa 5a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21, 28 maja. Zajęcia zdalne 19, 20 24 maja.

      Klasa 6a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24, 28 maja.

      Klasa 6b: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24, 28 maja.

      Klasa 6c: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21, 28 maja.

      Klasa 6d: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21, 28 maja.

      Klasa 7a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21, 28 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24 maja.

      Klasa 7b: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24, 28 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21 maja.

      Klasa 7c: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24, 28 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21 maja.

      Klasa 8a: zajęcia stacjonarne 17, 18, 21 maja. Zajęcia zdalne 19, 20, 24, 28 maja.

      Klasa 8b: zajęcia stacjonarne 19, 20, 24 maja. Zajęcia zdalne 17, 18, 21, 28 maja.

       

      Od 31 maja wszyscy uczniowie przechodzą na naukę stacjonarną.

     • Tydzień ulgi.

     • Szkoła przystąpiła do akcji organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą „Tydzień ulgi”

      Przez najbliższy tydzień, tj w dn. 17-21 maja 2021 r. uczniowie szkoły powracający do nauki stacjonarnej nie będą odpytywani, nie będzie organizowanych sprawdzianów czy kartkówek, nie będą zadawane prace domowe.

      Ze strony akcji: „Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich. “Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek – podarujmy młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek” – wyjaśnia prof. Aleksandra Gruszka -Gosiewska, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii UJ.”

      Trzymamy kciuki za bezstresowy powrót uczniów do szkoły. Cieszymy się, że znowu wszystko wraca na normalne tory.

     • Odlotowe spotkanie.

     • Co trzeba zrobić, żeby książka była odlotowa? Gdzie można spotkać wombata? Co Katarzyna Dowbor robi w stadninie? Na takie i inne pytania odpowiadał wybitny pisarz literatury dziecięcej i młodzieżowej - Marcin Kozioł.

      10 maja bieżącego roku literat spotkał się z uczniami kl. I-III naszej szkoły. Warsztaty były zdalne, ale po obu stronach komputera zasiedli chętni i otwarci na literacką przygodę autor i jego  czytelnicy, stąd gwarancja na udaną wizytę.

      Zaproszony gość opowiadał o swoich twórczych zmaganiach, o dalekich podróżach, które nieustająco planuje i realizuje. Pokazywał pamiątki z egzotycznych wojaży.  Zapoznał dzieci ze swoim literackim bohaterem – wombatem Maksymilianem, podróżnikiem i odkrywcą w jednym. Australijski torbacz jest ssakiem inteligentnym, sprytnym i nade wszystko pomysłowym. Jest pierwszoplanową postacią szkolnej lektury.

      Marcin Kozioł to  profesjonalny pisarz i dziennikarz, ale jego doświadczenie nie uchroniło go od tyrady zawiłych i podchwytliwych pytań młodych czytelników. Wybrzmiały z nich wielka ciekawość świata, dociekliwość i fantazja, czyli prosty przepis na sukces.

      Nie ma lepszej zabawy niż czytanie książek. Kto myśli inaczej, niech pierwszy rzuci… zakładką.

      Czekamy na kolejne owocne spotkania autorskie.

      Za tę przygodę z literaturą dziękujemy dyrektor MBP w Chojnowie, pani B. Landzberg.

      Ewa Wołoszyn

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach.

     • MEiN opublikowało na swoich stronach informacje związane z powrotem dzieci do szkół:

      "Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). 

      Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r."

     • Informacja o egzaminach zewnętrznych w latach 2021-2023.

     • Minister Edukacji i Nauki podał dzisiaj jakie w najbliższych latach będą obowiązywały zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych tj. egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Oto informacja ze strony MEiN związana z egzaminem ósmoklasisty.

      Egzaminy zewnętrzne w 2021 r.

      W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.

      (…) egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja, (…)

      Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

         https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

       

      Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.

      W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

      W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, że:

      zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego,

      obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,

      uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),

      w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,

      w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,

      w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,

      w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,

      w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

       

      Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.

      Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj.

      w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)

      (…)

      Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022."

     • Kontynuacja kształcenia zdalnego.

     • Na dzisiejszej (21.04) konferencji ministra zdrowia poinformowano, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w województwie dolnośląskim nadal będą kształcić się zdalnie.

      Rozporządzenie MEiN związane z tymi decyzjami zostanie opublikowane w najbliższym czasie.