• Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach.

     • MEiN opublikowało na swoich stronach informacje związane z powrotem dzieci do szkół:

      "Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). 

      Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r."

     • Informacja o egzaminach zewnętrznych w latach 2021-2023.

     • Minister Edukacji i Nauki podał dzisiaj jakie w najbliższych latach będą obowiązywały zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych tj. egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Oto informacja ze strony MEiN związana z egzaminem ósmoklasisty.

      Egzaminy zewnętrzne w 2021 r.

      W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.

      (…) egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja, (…)

      Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

         https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

       

      Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.

      W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

      W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, że:

      zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego,

      obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,

      uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),

      w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,

      w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,

      w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,

      w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,

      w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

       

      Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.

      Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj.

      w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)

      (…)

      Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022."

     • Kontynuacja kształcenia zdalnego.

     • Na dzisiejszej (21.04) konferencji ministra zdrowia poinformowano, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w województwie dolnośląskim nadal będą kształcić się zdalnie.

      Rozporządzenie MEiN związane z tymi decyzjami zostanie opublikowane w najbliższym czasie.

     • Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia 2021 r.

     • Zgodnie rozporządzeniem MEiN z dn. 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 701) dotychczasowa nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do dn. 25 kwietnia 2021 r. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły nie ulegają zmianie.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

     • Dolnośląski Kurator Oświaty przesłał dziś list.

      "Szanowni Państwo Dyrektorzy, proszę przesłać załączony list do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkole/placówce oraz zamieścić go na stronie internetowej. 

      Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty"

     • KONKURS LITERACKI.

     • Od wielu lat, 25 marca miłośnicy literatury fantasy pod egidą chojnowskiej biblioteki i szkolnych klubów DKK hucznie obchodzili Światowy Dzień Czytania Tolkiena. W tym roku, mimo ograniczonych możliwości, nie tracimy kontaktu z pasjonatami prozy wielkiego twórcy. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs pt. Zaczarowany Las Toma Bombadila.

      Chętnych odsyłamy do strony www.biblioteka.chojnow.eu lub do bezpośredniego kontaktu z p. A. Kopyrą pod adresem mbpchojnow.gromadzenie@gmail.com

      Serdecznie zapraszamy do udziału.

      Piękne nagrody czekają na czytelników.

      Koordynator konkursu w szkole E. Wołoszyn - kontakt przez e-dziennik